PL EN


2015 | 6 | 2 | 75-79
Article title

Nauczanie na kierunku biotechnologia umiejętności pracy w laboratorium na przykładzie badań przeżywalności komórek w hodowli in vitro

Content
Title variants
EN
Education of the Practical Skills of Working in Laboratory Majoring in Biotechnology Based on the Study on Viability of Cell Cultures in vitro
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Nauka na kierunku biotechnologia na Uniwersytecie Rzeszowskim daje możliwość praktycznego wykorzystania wiedzy teoretycznej zdobytej podczas studiów do pracy laboratoryjnej. Wnikliwe poznanie technik laboratoryjnych ułatwia dostosowanie się do obecnych wymogów rynku pracy. W artykule przedstawiono zagadnienia badań witalności komórek hodowanych w warunkach in vitro jako przykład zastosowania praktycznego wiedzy teoretycznej zdobytej w czasie wykładów.
EN
Education majoring in biotechnology at the University of Rzeszów gives the practical use of theoretical knowledge acquired during the study for laboratory work. Thorough knowledge of laboratory techniques makes graduates easier to adapt to current labor market requirements. The paper presents the research of viability of cells culture in vitro as an example of practical application of theoretical knowledge acquired during lectures.
Year
Volume
6
Issue
2
Pages
75-79
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
References
  • Alberts B., Bray D., Hopkin K., Johnson A., Lewis J., Raff M., Roberts K., Walter P. (2009): Podstawy biologii komórki, Warszawa.
  • Cieślik M. (2012): Znaczenie czynnika indukującego apoptozę AIF w toksyczności peptydów amyloidu β i w genotoksyczności N-metyl-N'-nitro-Nnitrozoguanidyny MNNG, praca doktorska, Warszawa.
  • Havdala R., Ashkenazi G. (2007): Coordination of Theory and Evidence: Effect of Epistemological Theories on Students’ Laboratory Practice, „Journal of Research in Science Teaching” vol. 44(8).
  • Louis K.S., Siegel A.C. (2011): Mammalian Cell Viability, AO Research Institute 740.
  • Rogalska S.M. (2008): Biologia komórki w zarysie, Szczecin.
  • Stokłosowa S. (2004): Hodowla komórek i tkanek, Warszawa.
  • Scott D.G., Washer B.A., Wright M.D. (2006): A Delphi Study to Identify Recommended Biotechnology Competencies for First-Year/Initially Certified Technology Education Teachers, „Journal of Technology Education” vol. 17(2).
  • Wong R. (2011): Apoptosis in Cancer: From Pathogenesis to Treatment, „Journal of Experimental & Clinical Cancer Research” vol. 30.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2db7c402-d505-4903-b3bd-bbd84276a8eb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.