PL EN


Journal
2016 | 6 | 45-58
Article title

Biomedyczne aspekty kształtowania płci somatycznej. Znaczenie prenatalnego okresu życia

Content
Title variants
EN
Biomedical aspects of the development of somatic sex. The importance of the prenatal development period
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
Human sexuality affects many biological, psychological and social aspects. It is connected with gender identity, procreation, experiencing and giving pleasure. From a biological perspective sexual activity is essential for reproduction and its original purpose was to maintain the human species. The article presents the genetic basis of sex determination, differentiation of germ line cells, development of gonads as well as internal and external genital organs, significant for the development of gender identity and propagation. Several factors determining and disrupting proper development of human sex were presented in this article.
PL
Seksualność człowieka dotyczy wielu aspektów biologicznych, psychicznych oraz społecznych. Wiąże się z poczuciem tożsamości płciowej, prokreacją, doznawaniem i dawaniem rozkoszy. Z biologicznego punktu widzenia aktywność seksualna jest niezbędna do rozmnażania i jej pierwotnym celem było utrzymanie gatunku. W artykule przedstawiono zatem istotne dla kształtowania tożsamości płciowej oraz rozrodu, genetyczne podstawy determinacji płci, różnicowanie komórek linii płciowej, rozwój gonad, wewnętrznych i zewnętrznych narządów płciowych oraz czynniki determinujące i zaburzające prawidłowy rozwój płci ludzkiej.
Journal
Year
Issue
6
Pages
45-58
Physical description
Contributors
 • Wydział Nauk Społecznych, Instytut Nauk Pedagogicznych, Uniwersytet Opolski
References
 • Bankroft J., Seksualność człowieka, Wrocław 2011.
 • Bartel H., Embriologia. Podręcznik dla studentów, Warszawa 2002.
 • Biologia. Jedność i różnorodność, praca zbiorowa, Warszawa 2008.
 • Fletcher H., Hickey I., Winter P., Genetyka. Krótkie wykłady, Warszawa 2010.
 • Jones S., Y: O pochodzeniu mężczyzn, Poznań 2003.
 • Jura C., Klag J. (red.), Podstawy embriologii zwierząt i człowieka, Warszawa 2005.
 • Klein G.W., Rapaport R., Wczesne rozpoznawanie i postępowanie w przypadku nietypowo ukształtowanych narządów płciowych, w: A. Althek, L. Deligolisch (red.), Ginekologia dziecięca, Wrocław 2013, 18–28.
 • Kozłowska K., Zarys embriologii wraz z elementami biologii rozwoju, Gdańsk 2005.
 • Kula K., Słowikowska-Hilczer J., Medycyna rozrodu z elementami seksuologii, Łódź 2008.
 • Lew-Starowicz Z., Skrzypulec V., Podstawy seksuologii, Warszawa 2010.
 • Lichtenberg-Kokoszka E., Rodzina wobec kształtowania tożsamości płciowej dziecka w okresie prenatalnym, „Family Forum” 2014, 275–292.
 • Lichtenberg-Kokoszka E., Zanim się urodziłem, Kraków 2014.
 • Medina J., Genetyczne piekło. Biologia siedmiu grzechów głównych, Warszawa 2003.
 • Modliński J.A., Gręda P., Kęska M., Ptak G., Gamety, zarodek – i co dalej?, w: R. Słowiński (red), Człowiek – od kiedy?, Poznań 2013, 9–46.
 • Pschyrembel W., Strauss G., Patrie E. (red.), Ginekologia praktyczna, Warszawa 1994.
 • Sieradzan J., Ile płci ma człowiek, czyli o zamazanych granicach między płciami, „Albo/Albo” 2009, 2–3, 103–144.
 • Sparks J., Walka płci. Życie seksualne zwierząt, Warszawa 2001.
 • Styrna J., Świtoński M., Płeć – od kiedy?, w: R. Słowiński (red), Człowiek – od kiedy?, Poznań 2013, 47–64.
 • Twyman R.M., Biologia rozwoju. Krótkie wykłady, Warszawa 2003.
 • Wielka encyklopedia medyczna. Tom „rcy–sły”, Warszawa 2011.
 • Wielki leksykon zdrowia i medycyny, tom 4, 2002, Warszawa 2002.
 • Wolański N., Rozwój biologiczny człowieka, Warszawa 2005.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2dbdb535-f216-47ef-9a43-4961efd593c0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.