PL EN


2008 | 4 | 1 Prawo | 251-268
Article title

Istota kary kryminalnej

Title variants
EN
The nature of criminal punishment
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article is devoted to the issue of criminal penalty. This problem has been the subject of investigation of a antique representatives of various sciences, in particular, Philosophy and Law. During the development of philosophical and legal thinking on the nature of criminal punishment, there are two opposite views that exist today under the name of the absolute theory of punishment and the relative theory of punishment. The concepts of absolute theory proceed from the assumption that punishment is primarily an act of retribution by the state for offenders to be made by the offense. The relative theories recognize that punishment is an instrument that is designed to meet specific goals: improving the criminals, crime prevention, education of the public. In the face of these extreme concepts it seems the most appropriate to combine the elements of both theories of punishment (concepts mixed), with a focus on the issue of retribution for the offender's conduct detrimental to the applicable standards of law. This approach combines the philosophical considerations with practice. The attainment of apenalty, in particular by improving the offender, is difficult to reach, and in many cases even impossible, and the best proof to that is the phenomenon of recidivism.
Contributors
 • Akademia Zdrowia w Rzeszowie
References
 • Achter V., Geburt der Strafe, Frankfurt am Main 1950.
 • Buchała K., Prawo karne materialne, Warszawa: PWN 1980.
 • Buchała K., Wykład prawa karnego. Nauka o karze na podstawie kodeksu karnego z 1969 r. Kraków 1974.
 • Buchała K., Wolter W., Wykład prawa karnego na podstawie kodeksu karnego z 1969 r., Część ogólna, Kraków: Wydawnictwo UJ 1974.
 • Buchała K., Zoll A., Polskie prawo karne, Warszawa: Wydawnictwa Prawnicze PWN 1997.
 • Cieślak M., O węzłowych pojęciach związanych z sensem kar, „Nowe Prawo” 1969.
 • Czerwiński S., Przestępstwo i kara, „Gazeta Administracji” 1937, nr3.
 • Encyklopedia Katolicka, t. VIII, Lublin: TN KUL 2000.
 • Encyklopedia prawa, red. U. Kalina-Prasznic, Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck 1999.
 • Gąbiński A., Zasady prawa karnego, Warszawa: PWN 1986.
 • Glaser S., Wpływ Kościoła na reformę prawa karnego, Warszawa: Druk „Polaka-Katolika” 1923.
 • Konarska - Wrzosek W., Dyrektywy wyboru kary w polskim ustawodawstwie karnym, Toruń: Wydawnictwo UMK 2002.
 • Krzymuski E., Wykład prawa karnego ze szczególnym uwzględnieniem ustaw austryjackich. Część ogólna, t. I, Kraków 1887.
 • Lammasch H., Grundriß des Strafrechts, Leipzig 1906.
 • List F., Lehrbuch des Deutschen Strafrechts, Berlin 1900.
 • Lernell L., Podstawowe zagadnienia penologii, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze 1977.
 • Lernell L., Rozważania o przestępstwie i karze na tle zagadnień współczesności. Eseje, Warszawa: PWN 1975.
 • Marek A., Prawo karne. Część ogólna, Bydgoszcz: Wydawnictwo Branta 1993.
 • Miethe T., Lu H., Punishment. A Comparative Historical Perspective, Edinburg: Cambridge University Press 2005.
 • Mika S., Skuteczność kar w wychowaniu, Warszawa: PWN 1969.
 • Pławski S., Prawo karne w zarysie, Warszawa: PWN 1966.
 • Prawo karne w zarysie. Nauka o karze i innych środkach penalnych, red. J.Waszczyński, Łódź: Wydawnictwo UŁ 1983.
 • Rappaport E. S., Polityka kryminalna w zarysie, Łódź: Wydawnictwo Spółdzielnia Wydawnicza „Prawo” 1948.
 • Surkont M., Prawo karne, Bydgoszcz−Gdynia: Wydawnictwo Branta 2001.
 • Śliwowski J., Prawo karne, Warszawa: PWN 1979.
 • Świda W., Prawo karne, Warszawa: PWN 1986.
 • Świtka J., Filozoficzne i socjologiczne ujęcie kary, w: Kara kryminalna. Analiza psychologiczno-prawna, Lublin: TN KUL 2004.
 • Świtka J., Wprowadzenie w problematykę karania, w: Autorytet i godność służb penitencjarnych a skuteczność metod resocjalizacji, red. J.Świtka, M. Kuć, I. Niewiadomska, Lublin: Wydawnictwo KUL 2004.
 • Waltoś S., Proces karny. Zarys systemu, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis 2008.
 • Warylewski J., Kara. Podstawy filozoficzne i historyczne, Gdańsk: Wydawnictwo UG 2007.
 • Welzel H., Das Deutsche Strafrecht, Berlin 1969.
 • Wolter W., Zarys systemu prawa karnego. Część ogólna, Kraków: Wydawnictwo Leona Fromera 1934.
 • Wróbel W., Zoll A., Usprawiedliwienie karania (założenia systemu wymiaru kary w przyszłym kodeksie karnym), w: O prawo karne oparte na zasadach sprawiedliwości prawach człowieka i miłosierdziu, red. A. Strzembosz, Lublin: RW KUL 1988.
 • Wróblewski B., Penologia. Socjologia kar, t. I, Wilno 1926.
 • Zobowiązania. Zarys wykładu, red. W. Czachórski, Warszawa: Wydawnictwa Prawnicze PWN 1999.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2dcbba2a-73bf-4e1e-a199-d9bacb7ea190
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.