PL EN


Journal
2011 | 37 | 1 | 29-38
Article title

Procesy instytucjonalizacji socjologii w Polsce a recepcja socjologii światowej

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
Institutionalization Processes of Sociology in Poland and the Perception of the World Sociology
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This article is an attempt to answer the question of how research institutions influence the type of sociological research and teaching in sociology departments in Poland. Research institutions are indispensable for the development of social science. Even the most minimal cooperation between amateurs requires the creation of scientific institutions. The more any given discipline is institutionalized the more likely it is that the researchers working within the institution participate in national and not international investigations. Up until the time when Polish departments of sociology were organized, Polish sociologists had participated in the European community of sociologists while Polish sociology was developing very slowly. After the creation of Polish institutions, sociology has been developing within the framework of scientific institutions. After the transition of the political system, sociology also changed. It was not because of changes in the institutional character but rather because of the political changes and technological innovations such as the Internet and electronic messaging. The political changes pertained to the transition from socialism to capitalism and the position of Poland in the world (most importantly, the membership in the European Union and NATO). These changes brought about the standardization of scientific institutions and changes in the rules of international cooperation of sociologists.
Journal
Year
Volume
37
Issue
1
Pages
29-38
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Warszawski
References
 • Becker H. i Barnes H. E. (1965), Rozwój myśli społecznej od wiedzy ludowej do socjologii. Historia i interpretacja ludzkich pojęć o współżyciu ludzi [przy współpr. E. Benoît-Smullyan i in.], Książka i Wiedza, Warszawa.
 • Chałasiński J. (1949) Reforma studiów humanistycznych. Założenia społeczne, ideologiczne i organizacyjne, „Myśl Współczesna”, nr 6-7/37-38, s. 273-295.
 • Clark T. N.( 1972), The stages of scientific institutionalization, „International Social Science Journal”, t. 24, nr 4, s. 658.
 • Cuvillier A. (1947), Wprowadzenie do socjologii, przełożył T. Żebrowski, „Książka”, Warszawa.
 • Durkheim E. (1968), Zasady metody socjologicznej, tłum. J. Szacki, PWN, Warszawa.
 • Dziennik Urzędowy Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego Rzeczypospolitej Polskiej (1930), Rocz. 13, par. 75, s. 239.
 • Elementy teorii socjologicznych. Materiały do dziejów współczesnej socjologii zachodniej (1975), PWN, Warszawa.
 • Kraśniewski A. (2006), Proces Boloński. Dokąd zmierza europejskie szkolnictwo wyższe, Warszawa.
 • Maunier R. (1932), Wprowadzenie do socjologii; spolszczyła N. Assorodobraj, opatrzył przedmową i uzupełnił S. Czarnowski, Nasza Księgarnia, Warszawa.
 • Nowak S., (red.) (1965), Metody badań socjologicznych. Wybór tekstów, PWN, Warszawa.
 • Park R. E., Burgess E. W. (1926), Wprowadzenie do nauki socjologii, tłum. Fiszer i Majewski.
 • Rychliński S. (1932?), Badania środowiska społecznego, Warszawa.
 • Rychliński S. (1947) Lustracje społeczne, wyd. I: b.r.w., b.m.w., wyd. II: 1947, Polski Instytut Służby Społecznej, Łódź.
 • Sokorski W. (1947), Demokratyzacja szkół wyższych. „Myśl Współczesna”, nr 11/18, s. 390-397.
 • Znaniecki F. (1922) Wstęp do socjologii, Księgarnia Gebethnera i Wolffa, Poznań.
 • Znaniecki F. (1938) Znaczenie socjologiczne badań Ludwika Krzywickiego nad społeczeństwami niższymi, [w:] L. Krzywicki, Instytut Gospodarstwa Społecznego, Warszawa, s. 219-248.
 • Znaniecki F. (1984), Miasto w świadomości jego obywateli, Z badań Polskiego Instytutu Socjologicznego nad miastem Poznaniem, [w:] F. Znaniecki, J. Ziółkowski, Czym jest dla ciebie miasto Poznań. Dwa konkursy: 1928/1964, PWN, Warszawa-Poznań.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2dcdc8d1-529e-4457-9401-64df0ba315ca
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.