PL EN


2014 | 105 | 4 | 213-220
Article title

Jeszcze o poetyckiej wyobraźni Miłosza. Rec.: Tomasz Garbol, Po Upadku. O twórczości Czesława Miłosza. Lublin 2013

Authors
Title variants
EN
On Miłosz's Literary Imagination Once Again. A review: Tomasz Garbol, Po Upadku. O twórczości Czesława Miłosza. Lublin 2013
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Tomasz Garbol’s monograph refers to the trend of research connected with the history of ideas. Garbol consistently sets Miłosz’s literary images into the writer’s discursive statements in order to finally place his observations in a broad perspective of questions concerning the evil which exists in the world. The key of this study’s composition are then “great affairs of humankind” presented in their diverse aspects and closely linked to the topoi from the title. The value of the book in question lies, among others, in the ability of proper selection of literary mirrors in order for Miłosz’s account of the Fall reflected in them to be seen sufficiently multidimensional. Garbol calls for such remote and serious contexts that he transgresses the limits of immanent interpretations and enters into the field of literary history synthesis.
PL
Monografia Tomasza Garbola nawiązuje do nurtu badań związanych z historią idei. Poetyckie obrazy Miłosza badacz konsekwentnie umieszcza wśród dyskursywnych wypowiedzi pisarza, by ostatecznie osadzić swe spostrzeżenia w szerokiej perspektywie pytań o zło istniejące w świecie. Osią kompozycyjną rozprawy stają się w ten sposób „wielkie sprawy ludzkości” – ukazywane w swych różnorodnych aspektach, ściśle związanych z tytułową topiką. O walorach omawianej rozprawy decyduje m.in. umiejętność trafnego doboru rozmaitych literackich luster, by – odbita od nich – Miłoszowa opowieść o Upadku ukazała się dostatecznie wielostronnie. Badacz przywołuje konteksty tak poważne i rozległe, że przekracza ramy interpretacji immanentnych i wchodzi w obszary syntezy historycznoliterackiej.
Keywords
Year
Volume
105
Issue
4
Pages
213-220
Physical description
Dates
published
2014-12-15
Contributors
  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0031-0514
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2dce8a22-5f6b-4008-aaaf-e3a326a2d005
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.