PL EN


2014 | 7 | 2(23) | 61-72
Article title

Kampania informacyjno-edukacyjna o bezpieczeństwie w energetyce jądrowej w Polsce

Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Energetyka jądrowa jest niezbędna dla Polski pod względem gospodarczym, ekonomicznym, jak i środowiskowym. Zgodnie z harmonogramem programu PEJ pierwsza polska elektrownia jądrowa ma zostać zbudowana do 2020 roku. Działania zmierzające do wybrania lokalizacji pierwszej EJ zostały podjęte. Przeprowadzone badania opinii publicznej pokazały, że poziom wiedzy polskiego społeczeństwa na temat energetyki jądrowej jest niski. Dlatego prowadzenie akcji o charakterze informacyjno-edukacyjnym dla młodzieży na wszystkich szczeblach edukacji oraz działań dla społeczności lokalnych, zamieszkujących tereny objęte planami budowy elektrowni, jest konieczne. Kampania rozpoczęła się w marcu 2012 roku. Jej celem jest szerzenie pozytywnych, rzetelnych informacji o energetyce jądrowej oraz wykreowanie wizerunku energetyki jądrowej jako bezpiecznego i nowoczesnego źródła pozyskiwania energii
Keywords
Contributors
 • Politechnika Poznańska
References
 • Mała Encyklopedia Energii Jądrowej. Mini Encyclopedia of Nuclear Energy, Wyd. COSiW SEP, 2012
 • Prawo atomowe. Ustawa z dnia 29 listopada 2000
 • Program polskiej energetyki jądrowej, Ministerstwo Gospodarki. Warszawa 2014
 • www.atom.edu.pl
 • www.bip.mg.gov.pl
 • www.biznes.pl
 • www.elektrownia-jadrowa.pl
 • www.iaea.org
 • www.mg.gov.pl
 • www.rp.pl
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1899-3524
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2dd233a3-5de0-4503-b7d0-502c7dee22e6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.