PL EN


2014 | 4(87) | 125-138
Article title

Kształtowanie kompetencji personalnych i społecznych w szkole zawodowej drogą do sukcesu na rynku pracy

Content
Title variants
EN
Development of personal and social competence in vocational school as a way to be successful at the labour market
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article presents the results of the project “Development of personal and social competence in vocational school as a way to be successful at the labour market”, implemented by the Łódź Centre for Teachers Development and Practical Training. The project idea was to elaborate, disseminate and start the mainstreaming process in education area of the new solution: Innovative School Career Counselling Programme. The program place a particular emphasis on the development of personal and social competence of a learner.
PL
Projekt innowacyjny „Kształtowanie kompetencji personalnych i społecznych w szkole zawodowej drogą do sukcesu na rynku pracy”, realizowany przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, powstał w odpowie-dzi na problem związany z niewystarczającym dopasowaniem umiejętności i kompe-tencji absolwentów szkół zawodowych do potrzeb regionalnego rynku pracy, a także w związku z niewystarczającym uwzględnieniem zagadnień związanych z doradz-twem edukacyjno-zawodowym w programach rozwojowych placówek edukacyjnych. Projekt zakładał wypracowanie, upowszechnienie i włączenie do głównego nurtu poli-tyki edukacyjnej nowego rozwiązania w postaci Innowacyjnego Programu Szkolnego Doradztwa Zawodowego. Program ten szczególny nacisk kładzie na kształtowanie kompetencji personalnych i społecznych uczącego się
Contributors
  • Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego
References
  • Bramley P., Ocena efektywności szkoleń, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001.
  • Cichomska-Szpakowska P., Bartosiak M., Żulicki R., Kim chciałbym być – kim będę, w: Edukator Zawodowy, KOWEZiU, 2014. Artykuł odstępny na stronie internetowej: http://edukator.koweziu.edu.pl/index.php/poradnictwo-zawodowe/1140-kim-chcialbym-byc-kim-bede-cz-1 (dostęp: 27.09.2014).
  • Bartosiak M., Ciepucha E., Falkowski A., Mirys R., Sienna M., Skłodowski H., Innowacyjny Program Szkolnego Doradztwa Zawodowego, Łódź 2013.
  • Bartosiak M., Ciepucha E., Falkowski A., Mirys R., Sienna M., Skłodowski H., Poradnik dla Nauczyciela, Łódź 2013.
  • Bartosiak M., Ciepucha E., Falkowski A., Mirys R., Sienna M., Skłodowski H., Przewodnik dla uczącego się, Łódź 2013.
  • Bartosiak M., Wniosek o dofinansowanie projektu Kształtowanie Kompetencji Personalnych i Społecznych w szkole zawodowej drogą do sukcesu na rynku pracy, Łódź 2011.
  • Miniprzewodnik po ewaluacji w projektach innowacyjnych PO KL, Krajowa Instytucja Wspomagająca – Centrum Projektów Europejskich, Warszawa 2012.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1507-6563
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2ddb9746-ffbe-42fd-890b-3907b3ed9fc6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.