PL EN


2017 | 1 | 117–132
Article title

“Sconfitte emozionali” dei genitori

Content
Title variants
EN
„Emotional defeats” of parents
Languages of publication
IT EN
Abstracts
EN
In a family all kinds of conflicts and problems occur that affect both the parents and their children. The conflicts which are especially painful are those related to the inability of parents to deal with their own emotions and feelings. In this article, after clarifying the main concepts, the author first discusses the typical features of parental emotions and feelings (creativity, proximity, intensity) in order to identify the reasons for “emotional defeats” (the inability to express emotions, the inability to recognize emotions, emotional liability, “getting stuck” in some emotion, harmful suppression of emotions, masking of one’s feelings, stress, fatigue, addiction). Secondly, the author describes their effects (codependency, emotional distance, weakening of emotional ties, superficiality, impaired communication, “internal emigration”, family identity crisis). At the end, he discusses toxic tactics in dealing with these defeats (suppression; avoidance; pretending they do not exist; transfer of emotions on others; resignation in coping with emotions). Consequentially, these tactics lead them to formulate remedies. A discussion of these solutions concludes the article.
Keywords
Contributors
 • The Pontifical University of John Paul II in Krakow, Poland
References
 • Brejnak B., Kocham i wychowuję. Poradnik dla rodziców i nauczycieli, Oficyna Wydawnicza Adam, Warszawa 1993.
 • Campbell R., Chapman G., Sztuka okazywania miłości dzieciom, Vocatio, Warszawa 2005.
 • Chirkowska‑ Smolak T., Równowaga między pracą a życiem osobistym, „Ruch prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny” 1 (2008), pp. 235–249.
 • Chrząstowski Sz., Zagdańska M., Nasilenie bliskości i intruzyjności w ocenie matek synów leczących się z powodu schizofrenii lub uzależnienia od narkotyków, „Psychiatria Polska” 3 (2008), pp. 417–429.
 • Dawidziuk K., Lishchynskyy Y., Wojciechowska M., Kopański Z., Marczewska S., Uracz W., Stres jako źródło wypalenia zawodowego, „Journal of Public Health, Nursing and Medical Rescue” 5 (2011), pp. 26–29.
 • Frostig J., Psychjatrja, t. I. Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich Lwów 1933.
 • Jan Paweł II, List do rodzin, Wyd. św. Stanisława, Kraków 1994.
 • Jan Paweł II, Przemówienie do wykładowców i studentów Papieskiego Instytutu Studiów nad małżeństwem i rodziną (31.05.2001), „L’Osservatore Romano” 9 (2001), p. 38.
 • Kawula S., Studia z pedagogiki społecznej, Wyd. WSP, Olsztyn 1996.
 • Kordziński J., Praktyka przekonywania czyli jak pozyskiwać zwolenników dla swoich racji i propozycji, Helion, Gliwice 2009.
 • Krawczyk E., Lelek A., Mróz S., Kamenczak A., Chrostek J., Zaburzenia rozpoznawania i rozumienia emocji u osób uzależnionych od benzodiazepin jako czynnik prowadzący do trudności w relacjach interpersonalnych, „Przegląd Lekarski” 6 (2009), pp. 319–322.
 • Leopold M. A., Życie rodzinne a kompetencje emocjonalne dziecka, „Edukacja i dialog” 4 (2000), pp. 15–20.
 • Mastalski J., Samotność globalnego nastolatka, Wyd. PAT, Kraków 2007.
 • Mellibruda J., Ból i strach we wzajemnych kontaktach między rodzicami i dziećmi. Czy możliwa jest profilaktyka krzywdzenia dzieci?, „Niebieska Linia” 6 (2000), pp. 3–6.
 • Morszczyńska U., Dziecięca interpretacja dobroci w świecie pełnym przemocy, in: Pedagogika wobec zagrożeń, kryzysów i nadziei, ed. T. Borowska, Impuls, Kraków 2002.
 • Niewiadomska I., Analiza zjawiska osamotnienia w świetle teorii dezintegracji pozytywnej, in: Rozwój osoby w teorii dezintegracji pozytywnej. Materiały z konferencji, ed. Cz. Cekiera, I. Niewiadomska, Wyd. KUL, Lublin 2002.
 • Oatley K., Jenkins M., Zrozumieć emocje, PWN, Warszawa 2003.
 • Obuchowska I., Dynamika nerwic, PWN, Warszawa 1983.
 • Ogrodnik A., Alkohol jako przyczyna rozwodu, „Przegląd Prawno‑Ekonomiczny” 2 (2008), pp. 49–60.
 • Okoń W., Słownik pedagogiczny, PWN. Warszawa 1992.
 • Papież Franciszek, Homilia w czasie mszy św., na której 20 par przyjęło sakrament małżeństwa (14.09.2014), „L’Osservatore Romano” 10(2014), p. 28.
 • Rathus S. A., Psychologia współczesna, GWP, Gdańsk 2004.
 • Reykowski J., Emocje, motywacja, osobowość, PWN, Warszawa 1992.
 • Sillamy N., Słownik psychologii, Książnica, Wrocław 1994.
 • Strelau J.(ed.), Psychologia. Podręcznik Akademicki, GWP. Gdańsk 2003.
 • Strus W., Dojrzałość emocjonalna a funkcjonowanie moralne, Liberi Libri, Warszawa, 2012.
 • Witczak J., Kłopoty z miłością, Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa 1984.
 • Zimbardo P. G., Psychologia i życie, PWN, Warszawa 1999.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2dde6852-e3b1-4733-8ff1-fb90f6bcfeee
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.