Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 4(54) | 60-68

Article title

Przyczynek do dziejów Biblioteki Fundacji Wiktora hr. Baworowskiego we Lwowie w latach 1940-1944

Content

Title variants

EN
Study material of the Viktor Bavorovsky Foundation Library in Lviv in the years 1940-1944

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Zachowała się częściowo dokumentacja sporządzona przez niemieckie władze okupacyjne Lwowa dotycząca zbiorów biblioteki Wiktora Baworowskiego we Lwowie. Z niedatowanego raportu wynika, że budynki biblioteki znalazły się od razu pod specjalnym nadzorem armii niemieckiej. Największe spustoszenia powstały w czasie okupacji sowieckiej w procesie scalania biblioteki z Ossolineum na początku 1940. Niemiecki autor raportu postuluje przywrócenie biblioteki do stanu sprzed tego okresu.
EN
Part of the documentation prepared by the German occupation authorities of Lviv concerning the collection of Viktor Bavorovsky’s library in Lviv has been preserved. The undated report shows that the library buildings were immediately under special supervision of the German army. The greatest devastation occurred during the Soviet occupation in the process of merging the library with the Ossolineum at the beginning of 1940. The German author of the report calls urgently for the library to be restored to its original state.

Contributors

 • Universität Passau

References

 • Autobiografia (1894). Autobiografia Wiktora Baworowskiego ze spisem prac i charakterystyką zbiorów Biblioteki Baworowskich we Lwowie. Biblioteka Jagiellońska, sygn. 6161 III.
 • Chwalewik, E. (1926). Zbiory polskie : archiwa, bibljoteki, gabinety, galerje, muzea i inne zbiory pamiątek przeszłości w ojczyźnie i na obczyźnie w porządku alfabetycznym według miejscowości ułożone. T. 1 Warszawa: Wydawnictwo J. Mortkowicza.
 • Eberharter, M. (2018). Die translatorischen Biographien von Jan Nepomucen Kamiński, Walenty Chłędowski und Wiktor Baworowski. Zum Leben und Werk von drei Literaturübersetzern im 19. Jahrhundert. Warschau: Institut für Angewandte Linguistik.
 • Gralak, B. (2010). Szkolnictwo wyższe i nauka polska pod okupacją niemiecką i radziecką 1939-1945. Zgierz: wydanie własne.
 • Hansen, G. (1994). Schulpolitik als Volkstumspolitik. Quellen zur Schulpolitik der Besatzer in Polen 1939-1945. Münster/New York: Waxmann.
 • Hryciuk, G. (2000). Polacy we Lwowie 1939-1944. Życie Codzienne. Warszawa: Książka i Wiedza.
 • Kotowski, R. (2017). Udział Wacława Olszewicza w ratowaniu zbiorów Ossolineum we Lwowie. Czasopismo Instytutu Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego, 3, s. 263-273.
 • Kotula, R. (1926). Biblioteka Wiktora Baworowskiego we Lwowie. Lwów
 • Materiały (1946). Materiały dotyczące sprawy rewindykacji zbiorów Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Lwowie w latach 1945-1946. Biblioteka Ossolineum, sygn. 17073/II.
 • Matwijów, M. (1994). Rola profesora Mieczysława Gębarowicza w ratowaniu polskich dóbr kulturalnych we Lwowie. Pobrane 2 stycznia 2018, z: http://www.lwow.com.pl/semper/gebarowicz.html
 • Matwijów, M. (2003). Zakład Narodowy im. Ossolińskich w latach 1939−1946.Wrocław: Towarzystwo Przyjaciół Ossolineum.
 • Matwijów, M. (2013). Mieczysław Gębarowicz 1893-1984. Uczony i opiekun dóbr Kultury. Warszawa: DIG
 • Papiery (1944). Papiery dotyczące Biblioteki Fundacji Wiktora Baworowskiego we Lwowie z lat 1940-1944. Biblioteka Ossolineum, sygn. 17112/II.
 • Papiery (1942). Papiery Biblioteki Państwowej we Lwowie (Staatsbibliothek Lemberg). Wykazy płac z lat 1941-1942. Biblioteka Ossolineum, sygn. 17124/II
 • Testament (1894). Baworowski hr. Wiktor, testament, bruliony i odpisy. Lwowska Naukowa Biblioteka im. W. Stefanyka NAN Ukrainy. Archiwum Biblioteki Baworowskich, f. 4, sygn. 1601.
 • Wykazy (1944). Wykazy zawartości skrzyń ze zbiorami Biblioteki Zakladu Narodowego im. Ossolińskich we Lwowie i Biblioteki Fundacji Wiktora Baworowskiego ewakuowanymi ze Lwowa do Krakowa w marcu i kwietniu 1944 r. Biblioteka Ossolinem, sygn. 17070/II.
 • Wypisy (1941). Wypisy i wycinki z gazet dotyczące Biblioteki ZNiO i Lwowskiej Filii Biblioteki AN USRR 1939-1941. Lwowska Naukowa Biblioteka im. W. Stefanyka NAN Ukrainy, f. 9, sygn. 3896/39.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-2de38b2d-aa00-4da0-9d10-c636db3a13d0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.