PL EN


2015 | 8 |
Article title

Zasoby bibliotek francuskich – organizacja, zarządzanie, potencjał ludzki, nowe media

Authors
Content
Title variants
EN
French libraries resources - organization, management, human potential, new media
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł stanowi próbę prezentacji francuskich bibliotek w kontekście usytuowania ich w strukturach państwa, a także pokazania prawnych i finansowych determinantów ich działalności. Przedstawia zasoby ludzkie czyli bibliotekarzy, ich ścieżkę edukacyjną, sposoby zdobywania wiedzy i kwalifikacji, jakie muszą posiadać, aby pracować w różnych typach bibliotek we Francji. Omówiono także nowe sposoby dzielenia się wiedzą poprzez nowoczesne technologie informatyczne i informacyjno-komunikacyjne. Z tej perspektywy biblioteki (postrzegane jako miejsca gromadzenia, zdobywania i udostępniania wiedzy) zaprezentowano jako instytucje otwierające nowe możliwości przed pracownikami oraz użytkownikami, które dzięki nowym mediom, ich właściwościom, mogą być łatwo przez wszystkich wykorzystywane do szeroko rozumianej komunikacji bez ograniczeń czasowych i przestrzennych.
EN
The article is an attempt at presenting French libraries with respect to their positioning in the state’s structures, along with outlining legal and financial determinants of their activity. Additionally, the text depicts librarians as a part of libraries’ intangible assets, with a special consideration of their educational path, and the methods of gaining knowledge and qualifications that they have to possess to work in different types of libraries in France. Moreover, the article indicates specialized data sets and computer networks as new ways of gaining and sharing knowledge. From that perspective libraries (understood as places of gathering, storing, and sharing knowledge and information), were shown as institutions that open some new possibilities to their employees and users. Thanks to their nature, new media can be easily used by everyone for broadly defined communication, with no time nor location limitations.
Year
Issue
8
Physical description
Contributors
References
 • Annuaire : Service-Public.fr [online], 2015 [dostęp: 2015-11-18]. Dostępny w Word Wide Web: https://lannuaire.service-public.fr/gouvernement/administration-centrale-ou-ministere_172226.
 • Bibliothèquees et bibliothécaires scolaires du second degree [online], 2015 [dostęp: 2015-11-18]. Dostępny w World Wide Web: https://www.reseau-canope.fr/savoirscdi/societe-de-linformation/international/regard-sur-leurope/bibliotheques-et-bibliothecaires-scolaires-du-second-degre.html.
 • Le Catalogue Collectif de France (CCFr). In La Bibliothèque nationale de France (BnF) [online], 2015 [dostęp: 2015-11-18]. Dostępny w World Wide Web: http://www.bnf.fr/fr/collections_et_services/catalogues_en_ligne/a.catalogue_collectif_de_france.html.
 • Centres d'acquisition et de diffusion de l'information scientifique et technique. In Wikipedia [online], 2015 [dostęp: 2015-11-18]. Dostępny w World Wide Web: https://fr.wikipedia.org/wiki/Centre_d%27acquisition_et_de_diffusion_de_l%27information_scientifique_et_technique.
 • Couperin : Qui sommes-nous? [online], 2015 [dostęp: 2015-11-18]. Dostępny w Word Wide Web: http://www.couperin.org/presentation.
 • L’enseignement supérieur Culture - Livre : bibliothèques, documentation, édition, librairie [online], 2015 [dostęp: 2015-11-18]. Dostępny w Word Wide Web: http://www.culture.gouv.fr/culture/infos-pratiques/formations/livre-formation.htm.
 • ENSSIB (L’École nationale supérieure des sciences de l’information et des bibliothèques) [online], 2015 [dostęp: 2015-11-18]. Dostępny w Word Wide Web: www.enssib.fr/.
 • Francuska „Karta Bibliotek”, „Bibliotekarz”, 1993, nr 5, s. 15-18.
 • Głowacka E., Przegląd wskażników efektywności bibliotek według normy ISO 11620. In E. Głowacka (red.), Biblioteki wobec nowych zadań, Toruń, 2004, s. 159.
 • Inspection Générale des Bibliothèques [online], 2015 [dostęp: 2015-11-18]. Dostępny w Word Wide Web: http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid24765/inspection-generale-des-bibliotheques.html.
 • Jolly C., Bibliothèques Universitaires, “Bulletin des Bibliothèques de France”, [online], 2001, nr 6 [dostęp: 2015-11-18]. Dostępny w World Wide Web: bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2001-06-0050-004.
 • Kamińska S., Organizacja i zarządzanie bibliotekami we Francji, „Poradnik Bibliotekarza”, 2003, nr 7-8, s. 22-24.
 • Ministère de la Culture et de la Communication [online], 2015 [dostęp: 2015-11-18]. Dostępny w Word Wide Web: http://www.culturecommunication.gouv.fr.
 • Murawska M., Zarządzanie strategiczne niematerialnymi zasobami przedsiębiorstwa [online], 2008 [dostęp: 2015-11-18]. Dostępny w Word Wide Web: http://www.fundacja.edu.pl/pliki/monika_murawska_zarzadzanie_strategiczne.pdf.
 • Pugacewicz I. H., Francuskie bibliotekarstwo publiczne : historia, organizacja, perspektywy. In D. Grabowska, E. B. Zybert (red.), Biblioteka i informacja w aktywizacji regionalnej, Warszawa, 2012, s. 183-203.
 • Thomasset C., Les spécificitées des emploi dans une bibliothèque : description, évolution et mutation [online], 2006 [dostęp: 2015-11-18]. Dostępny w World Wide Web: http://cthomasset.free.fr/docs/GRH-emploisbibliotheque.pdf.
 • Winiarska B., Bibliotekarstwo francuskie na stronach WWW - wybór, „EBIB”, [online], 2007, nr 9 [dostęp: 2015-11-18]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ebib.pl/2007/90/a.php?winiarska.
 • Wiorogórska Z., Déjà vu - czyli francuskie biblioteki akademickie (felieton z Lille), „EBIB”, [online], 2011, nr 1 [dostęp: 2015-11-18]. Dostępny w Word Wide Web: http://www.ebib.pl/2011/119/a.php?wiorogorska.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2debf4be-b29a-41d8-80da-012393444b14
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.