PL EN


2013 | 15 | 101-106
Article title

Aktywność fizyczna dzieci z niepełnosprawnością w opinii rodziców

Title variants
EN
Physical activity of children with disabilities in the opinion of parents
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zgodnie z definicją Światowej Organizacji Zdrowia za „dziecko z niepełnosprawnością” uważa się takie dziecko, które bez specjalnych ulg ani pomocy z zewnątrz jest całkowicie, długotrwała lub w znacznym stopniu niezdolne do uczestnictwa w grupie prawidłowo rozwiniętych i zdrowych rówieśników. Głównym celem badań było poznanie zachowań zdrowotnych w zakresie aktywności fizycznej wśród dzieci z niepełnosprawnością. Z przeprowadzonego badania wynika, że stopień niepełnosprawności wpływa na częstość podejmowania aktywności fizycznej przez dzieci; stopień niepełnosprawności nie ma wpływu na wyjazdy dzieci na turnusy rehabilitacyjne
EN
Summary: In accordance with the World Health Organization’s definition of a „child with a disability” is regarded as a child that no special concessions or aid from outside is completely, long-term or substantially unable to participate in the group properly developed and healthy peers. The main objective of the research was to investigate the health behaviours of physical activity in children with disabilities. A study shows that the third level of disability affects the frequency of physical activity by children; The fourth level of disability does not affect the children on trips rehabilitation
Contributors
  • Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu
  • Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2dec8471-2172-4980-aa13-9e8e255fca25
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.