PL EN


2016 | 21 | 84-110
Article title

CIĘCIE NOŻEM KUCHENNYM DADA PRZEZ OSTATNIĄ WEIMARSKĄ, SPASIONĄ PIWEM EPOKĘ KULTURALNĄ NIEMIEC

Authors
Content
Title variants
EN
CUTTING WITH DADA KITCHEN KNIFE THE LAST WEIMAR AND THE CULTURAL ERA IN GERMANY FATTENED WITH BEER
Languages of publication
PL
Abstracts
CUTTING WITH DADA KITCHEN KNIFE THE LAST WEIMAR AND THE CULTURAL ERA IN GERMANY FATTENED WITH BEER Is art a kind of childish game? Hanna Höch produced an artistic photomontage. She concentrated on new artistic methods by female artists used in Germany during and shortly after WWI. As the background, there is a socio-mental situation in Germany, which shaped the perception of art by a woman outside traditionalistic, bourgeois environment. Hannah Höch belonged to the Dadaist group in Berlin. The group included the whole array of artists who later gained recognition. Grzych described the Dadaist movement in the context of their origin and philosophy as well as their decline in the forthcoming years. Also, she described the rise of the trends which later destroyed freedom and resulted in national socialism. Is the dying of carefree movements associated with stiffening and brutalization of thinking about politics? The answer to this question is left to the reader, as well as the commentary to that period in art history.
Year
Volume
21
Pages
84-110
Physical description
Dates
issued
2016-11-07
Contributors
author
References
  • 1 Fotomontaż i kolaż z akwarelą, własność Staadtliche Museem zu Berlin Nationalgalerie.2 H. Richter, Dadaizm, Warszawa 1983, s. 107.3 S. Czekalski, Awangarda i mit racjonalizacji. Fotomontaż polski okresu dwudziestolecia międzywojennego, Poznań 2000, s. 42.4 D. Elger, Dadaizm, przeł. J. Wesołowska, Kolonia 2005, s. 18.5 S. Czekalski, dz. cyt., s. 204.6 Tamże, s. 200.7 H. Richter, Dadaizm, dz. cyt., s. 349.8 S. Magala, Szkoła widzenia czyli świat w subiektywie aparatu fotograficznego, Wrocław 2000, s. 28.9 Co pokazał David Woynarovitch, australijski artysta, przedstawiając w Nowym Jorku pod koniec lat 80. jednakowo brzmiące wypowiedzi o sztuce Hitlera oraz fundamentalistycznych senatorów USA, postulujących pewne formy cenzury artystycznej w USA. Por. U. Benka, wykłady w AFA oraz „Format” nr 31/32.10 S. Czekalski, dz. cyt. 11 Sporo uwagi poświęca temu Hugo Ball, socjolog i filozof, zarazem autor Dada Manifesto z 1916 roku, autor słynnego podsumowania I wojny: „maszyny triumfują nad człowiekiem”. Ball bardzo wnikliwie zauważył: sztuka wymaga „naiwności mniej skażonej niż nasza”. Por. komentarz Hansa Richtera w: Dadaizm, s. 77.12 D. Elger, Dadaizm, dz. cyt., s. 19. Chodzi o wystawę z 1922 roku.13 Tamże, s. 42.14 U. Czartoryska, dz. cyt., s. 195.15 S. Czekalski, dz. cyt., s. 22.16 A. Sobota, Konceptualność fotografii, Galeria Bielska BWA, Bielsko-Biała 2004, s. 51.17 H. Richter, dz. cyt., s. 204.18 D. Elger, Dadaizm, dz. cyt., s. 42.19 A. Kostołowski, Humor i sztuka. Uwagi typ(k)ologiczne. „Dyskurs” nr 19 (2015), s. 7.20 Cyt. za: H. Richter, Dada 1916–1966, Köln 1969, s. 41.21 S. Czekalski, dz. cyt., s. 28.22 H. Richter, dz. cyt., s. 226.23 August Strindberg – szwedzki pisarz, który był prekursorem ekspresjonizmu oraz zdeklarowanym antyfeministą. 24 http://weimarart.blogspot.com/2010/08/hannah-hochbrushflurlets-and-beer.html25 S. Czekalski, dz. cyt., s. 27.26 Tamże, s. 33.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1733-1528
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2df47ee7-741a-4f52-9fe2-c574f11cd034
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.