PL EN


2014 | 3/1 | 345-355
Article title

Secondary School and University Students’ opinions on barriers and drivers of innovation in rural tourism

Authors
Content
Title variants
PL
Opinie uczniów szkół średnich i studentów na temat barier i stymulant innowacyjności w turystyce wiejskiej
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono opinie 139 studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Warszawie oraz 35 uczniów z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskej w Golądkowie dotyczące czynników utrudniających i inicjujących działalność innowacyjną w turystyce wiejskiej. Z badań wynika, że największą przeszkodą innowacyjności w agroturystyce są niewystarczające środki finansowe, a także wysokie koszty innowacji. Ważnym motorem innowacyjności jest ciągła współpraca gospodarstw agroturystycznych z organizacjami pozarządowymi w realizacji wspólnych inicjatyw. W opinii respondentów, właściciel gospodarstwa agroturystycznego powinien dokonywać ciągłych zmian w celu poprawy jakości świadczonych usług.
Year
Issue
3/1
Pages
345-355
Physical description
Contributors
author
References
  • Brojak-Trzaskowska M., Społeczno-kulturowe determinanty aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw, in: Tendencje innowacyjnego rozwoju polskich przedsiębiorstw, ed. E. Okoń-Horodyńska, A. Zachorowska-Mazurkiewicz, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2008. Carter C.F., Williams B.R., Industry and Technological Process, Oxford University Press, London 1958. Cichorska J., Finansowe bariery rozwoju innowacyjności mikroprzedsiębiorstw w Polsce, in: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 588, Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw. Mikrofirma 2010, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010. Czemiel-Grzybowska W., Zarządzanie przedsiębiorstwem, Difin, Warszawa 2011. Drucker P.F., Innowacja i przedsiębiorczość, Studio Emka, Warszawa 2004. Drucker P.F., On the Profession of Management, Harvard Business Scholl Press, Boston 1998. Drucker P.F., The Practice of Management, Harper Collins, London 1968. Fiedor B., Teoria innowacji, PWN , Warszawa 1979. Freemen C., Soete L., The Economic of Industrial Innovation, Continuum, London 1997. Hargadon A., Sutton R.I., Building Innovation Factory, „Harvard Business Review” 2000, vol. 78, no. 3. Hildreth P., Kimble C., Knowledge Networks: Innovation Through Communities of Practice, Idea Group Publishing, London 2004. Jasiński A.H., Innowacje i polityka innowacyjna, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 1997. Janasz W., Innowacje i ich miejsce w działalności przedsiębiorstw, in: Innowacje w modelach działalności przedsiębiorstw, ed. W. Janasz, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2003. Janasz W., Innowacyjność i przedsiębiorczość w kulturze organizacyjnej przedsiębiorstwa jako systemu społecznego, in: Innowacje w strategii rozwoju organizacji w Unii Europejskiej, ed. W. Janasz, Difin, Warszawa 2008. Klages H., Metodologiczne problemy pomiaru innowacji społecznych, in: Wybór tekstów, eds. A. Siciński, J. Gzula, Książka i Wiedza, Warszawa 1976. Kuznets S., Six Lectures of Economic Growth, University of Chicago Press, Chicago 1959. Kwieciński L., Moszkowicz K., Sroka J., Innowacyjność i internacjonalizacja dolnośląskich małych i średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007. Markowski A., Pawelec R., Słownik wyrazów obcych i trudnych, Wydawnictwo Cykada, Warszawa 2000. Niedzielski P., Rychlik K., Innowacje i kreatywność, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006. Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. Pomiar działalności naukowej i technicznej, European Commission, OEC D. Schumpeter J.A., Teoria rozwoju gospodarczego, PWN , Warszawa 1960. Strużycki M., Bojewska B., Rola państwa i rządu w kształtowaniu innowacyjnej gospodarki, in: Innowacje w rozwijaniu konkurencyjności firm. Znaczenie, wsparcie, przykłady zastosowań, C.H. Beck, Warszawa 2011.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2df939de-63f4-4ad9-9732-febf7054f50c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.