PL EN


Journal
2015 | 1 | 37-40
Article title

The phenomena of social pathology among minors within the period of 1999-2012 as a result of family dysfunction

Content
Title variants
PL
Zjawiska patologii społecznej wśród nieletnich w latach 1999–2012 jako wynik dysfunkcji rodziny
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Over the last decade, the crime rate among young people has been rising, which may be caused by the growing dysfunctionality of the family. The aim of this work is to show the range of juvenile crime in recent years and the way in which the dysfunctionality of the family influences this phenomenon. To analyze the phenomenon of juvenile crime, the statistics of the Regional Police Headquarters in Opole in years 1999–2012 have been used. The analysis of the statistics has shown that over these years, the crime rate among young people has been rising and in 2012 it reaches 8.4% of all crimes. It is becoming apparent that the dysfunctionality of modern family influences the development of crime among young people. Modern dysfunctionality is not understood merely as orphanhood or half-orphanhood but more as a deep crisis of educational family values. What has been disturbed is the structure of families without considering it just at the level of parents’ physical presence at home but at the level of bonds, goals, norms which family should bring while shaping a young person, citizen and which it currently develops.
PL
W ostatniej dekadzie wzrasta poziom przestępczości wśród młodych ludzi, co może być spowodowane narastającą dys- funkcjonalnością rodziny. Celem niniejszej pracy jest wskazanie zakresu przestępczości nieletnich w ostatnich latach i wpływu, jaki na to zjawisko ma dysfunkcjonalność współczesnej rodziny. Do analizy zjawiska przestępczości wśród nieletnich wykorzystano statystyki Komendy Wojewódzkiej Policji z lat 1999–2012. Z analizy danych statystycznych wynika, że w wybranym okresie wzrasta poziom przestępczości wśród młodych ludzi, który w roku 2012 sięga 8,4% wszystkich przestępstw. Widoczne staje się, że dysfunkcjonalność współczesnej rodziny ma wpływ na rozwój przestępczości wśród młodych ludzi. Przedstawione dane pokazują, jak bardzo negatywny wpływ ma rozkład rodziny i jej wartości wśród młodych ludzi. Współczesna dysfunkcjonalność nie jest już rozumiana jako sieroctwo czy półsieroctwo, ale jako głęboki kryzys wartości wychowawczych rodziny. Zaburzona została struktura rodzin, nie rozpatrując już tego zjawiska na poziomie fizycznej obecności rodziców w domu, ale na poziomie więzi, celów i norm, jakie współczesna rodzina powinna wnosić i kształtować w młodym człowieku, obywatelu, a jakie obecnie rozwija.
Journal
Year
Issue
1
Pages
37-40
Physical description
Dates
accepted
2015-03-07
Contributors
  • School counsellor at Zespół Szkół w Dobrzeniu Wielkim
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2080-2021
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2dfa4e04-bacf-4787-be31-f26fdad4b4d7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.