PL EN


2012 (R. XI) | 1(43) | 35 - 52
Article title

Trauma dzieciństwa w rodzinie rozbitej. Diagnoza i strategie pomocy

Authors
Title variants
EN
Traumatic childhood in broken families. Diagnosis and assistance strategies.
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł opisuje sytuację dzieci w rodzinie rozbitej/ rozwiedzionej, która określona została jako trauma dzieciństwa. Ma on charakter teoretyczno-empiryczny. W części teoretycznej scharakteryzowana została rodzina rozbita jako środowisko opiekuńczo-wychowawcze, strategie pomocy dziecku i rodzinie rozbitej/rozwiedzionej. W części badawczej znajduje się omówienie wyników badań dotyczące sytuacji dzieci w rodzinach rozwiedzionych (sytuacja emocjonalna, życie rodzinne przed i po rozwodzie, sytuacja szkolna, społeczne funkcjonowanie, trudności wychowawcze). W końcowej części artykułu sformułowane zostały wnioski, będące podsumowaniem (głównie) części badawczej.
The article, based on theoretical and empirical approach, discusses situation of children in broken families which is referred to as traumatic childhood. The theoretical part of the study considers broken homes in the context of parental care and reviews strategies to help children and broken families. The empirical part of the article focuses on the research results concerning situation of children in divorced families (emotional conditions, family life before and after divorce, situation at school, performance of social roles and misbehaviour). The final part contains conclusions drawn from the empirical part of the article.
Issue
Pages
35 - 52
Physical description
Dates
published
2012-03-2012-04
Contributors
  • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach, wp-ipp@ujk.edu.pl
References
  • Cudak H. (2004), Funkcjonowanie dzieci z małżeństw rozwiedzionych, Wyd. Adam Marszałek, Toruń.Dziecko w rozwodzie. Poradnik dla rodziców (2005), M. Tański (red.), Fundacja „Partner” Polska..Hart A.D. (2006), Rozwód, Jak ratować dzieci, Wydawnictwo W drodze, Poznań.Jabłoński K. (2005), Sam się sobą zajmę, „Charaktery”, nr 4.Kozdrowicz E. (2006), Rodzina niepełna, [w:] T. Pilch (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. 5, Wyd. Akademickie „Żak”, Warszawa.Matyjas B. (2008), Dzieciństwo w kryzysie, Wyd. Akademickie „Żak”, Warszawa.Okoń W. (1992), Słownik pedagogiczny, PWN, Warszawa.Piotrowska M. (2009), Wspomnienia rozwodu rodziców w narracji ich dorosłych ¬dzieci, [w:] A. Ładyżyński (red.), Rodzina we współczesności, Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław.Sokal U. (2005), Więzi uczuciowe dorosłych dzieci z rodzicami w rodzinach rozwiedzionych, Wyd. Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej, Elbląg.Szczęsna H. (2002), Bliskie i odległe skutki rozwodu rodziców dla dzieci i młodzieży oraz ich zależność od różnych czynników w świetle literatury przedmiotu i badań własnych, [w:] E.M. Miszczakiewicz (red.), Dziecko niepełnosprawne w rodzinie i szkole, Wyd. Impuls, Kraków.Szczęsna H. (2006), Rozwód w rodzinie, [w:] T. Pilch (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. 5, Wyd. Akademickie „Żak”, Warszawa.Wielka encyklopedia PWN (2004), Warszawa.Wojciechowska L. (1984), Oddziaływanie wychowawcze rozwiedzionych matek a przystosowanie społeczne ich dzieci, [w:] L. Wołoszynowa (red.), Materiały do nauczania psychologii, seria II, t. 11, PWN, Warszawa
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1642-672X
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2e0575e5-7f8e-4fdc-8a75-65f1993758ff
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.