PL EN


2014 | 7 | 2(23) | 227-235
Article title

Nauka języków obcych jako przepustka dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo do bycia obywatelami globalnej wioski – przekraczanie granic niepełnosprawności społecznej

Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Niepełnosprawność ruchowa, utrudniająca swobodne przemieszczanie się, wiąże się z kolei z niepełnosprawnością społeczną, czyli ograniczeniem aktywnego i pełnego funkcjonowania w społeczeństwie. Niepełnosprawność motoryczna powoduje, że dziecko może mieć trudności z poznawaniem świata i zdobywaniem nowych wrażeń. Zjawisko globalnej wioski, wsparte rozwojem form komunikacji przez Internet, prowadzi do przełamania barier przestrzennych. Oznacza to, że współczesny człowiek może kontaktować się regularne i natychmiastowo z innymi osobami zamieszkującymi najodleglejsze zakątki Ziemi. Pełne korzystanie z dobrodziejstw nowoczesności możliwe jest dzięki nauce języków obcych, zwłaszcza angielskiego. Nieznajomość języków również staje się w dzisiejszym świecie rodzajem niepełnosprawności. Posługiwanie się językami obcymi pozwala na nieskrępowane odkrywanie zasobów cyberprzestrzeni, przekraczanie granic niepełnosprawności społecznej i świadome stawanie się obywatelami globalnej wioski.
Keywords
Contributors
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
References
 • Bartak K., Magazyn No. 30. Europejskie działania na rzecz większej mobilności. Belgia 2008
 • Bassam A., Przestrzeń wirtualna w procesie wspomagania rozwoju dziecka. Portal psychologiczny, http://www.psychologia.net.pl/artykul.php?level=107 (pobrano 19.10.2013 r.)
 • Cabezudo A., Christidis C., Carvalho da Silva M., Demetriadou-Saltet V., Halbartschlager F., Mihai G-P., Przewodnik po edukacji globalnej. Koncepcje i metodologie edukacji globalnej dla edukatorów i twórców polityki. Tłumaczenie: P. Kalinka. Lizbona 2008
 • Główny Urząd Statystyczny, Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2011/2012. Warszawa 2012
 • International Federation of Persons with Physical Disability, http://www.fimitic.org (pobrano 19.10.2013 r.)
 • Kupisiewicz M., Słownik pedagogiki specjalnej. Warszawa 2013
 • Maciarz A., Uczniowie niepełnosprawni w szkole powszechnej. Poradnik dla nauczycieli. Warszawa 1992
 • Marzec A., Rola poczucia własnej wartości i samooceny w procesie przygotowania uczniów z dysfunkcją wzroku do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. (w:) N. Starik, A. Zduniak (red.), Podmiotowość w edukacji wobec odmienności kulturowych oraz społecznych zróżnicowań. Poznań 2012
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 roku Nr 4, poz. 17)
 • Sękowska Z., Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej. Warszawa 1998
 • Witkowski T., Rozumieć problemy osób niepełnosprawnych. Warszawa 1993
 • World Health Organization, http://www.who.int
 • Zawadzka Bartnik E., Nauczyciel języków obcych i jego niepełnosprawni uczniowie (z zaburzeniami i dysfunkcjami). Kraków 2010
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1899-3524
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2e0e24eb-efac-4604-8a7d-3b6209f323f3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.