PL EN


2020 | 1 | 143-156
Article title

TREADING ON A MINEFIELD – ETHICAL DILEMMAS IN SOCIAL RESEARCH WITH CHILDREN

Content
Title variants
PL
„STĄPAJĄC PO POLU MINOWYM” ─ ETYCZNE DYLEMATY W BADANIACH Z UDZIAŁEM DZIECI
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article discusses ethical dilemmas in qualitative research with children and proposes potential solutions. The conduct of social researchers is regulated by strict ethical standards, but studies of children are fraught with numerous doubts and pitfalls. The author describes ethical dilemmas during an ethnographic study of 5-year-olds, which investigated the peer learning process in preschoolers. The following ethical aspects of social research were discussed: a child’s informed consent to participate in a study, the risk of collecting unimportant research material, the observer effect and the risk of data bias, the risk of negative reinforcement in studies of children, data confidentiality and disclosure of the information relating to the study site. The dynamic character of research with children, the effect of context on ethical decision-making, and the need to balance the role of a researcher with other social roles were emphasized.
PL
Niniejszy artykuł przedstawia etyczne dylematy, przed jakimi może stanąć badacz jakościowy w trakcie badań z udziałem dzieci oraz możliwe sposoby ich rozstrzygnięcia. Mimo istnienia etycznych standardów w badaniach społecznych, eksploracja środowiska dziecięcego nastręcza licznych wątpliwości i pułapek na tym polu. Omawiane problemy pojawiły się w toku etnograficznej obserwacji 5-latków, mającej na celu badanie przebiegu procesu uczenia się rówieśniczego dzieci w wieku przedszkolnym. Z perspektywy etyki omówiono następujące kwestie: świadomej zgody dzieci na udział w badaniach; ryzyka zbierania nieprzydatnego materiału badawczego; efektu badacza i niebezpieczeństwa formowania danych; zagrożenia wzmacniania negatywnych zachowań dzieci w toku obserwacji; poufności danych i wykorzystywania przez badacza wiedzy o badanym terenie. W artykule położono nacisk na dynamikę badań z udziałem dzieci, zależność podejmowanych decyzji etycznych od kontekstu oraz konieczność balansowania obserwatora między rolą badacza a innymi rolami społecznymi.
Contributors
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
References
 • Angrosino, M. (2007). Doing ethnographic and observational research. London: Sage.
 • Bernauer, J. A. (2012). The unfolding of methodological identity: an autobiographical study using humor, competing voices, and twists. The Qualitative Report 17(69), pp. 1-18.
 • Boud, D. (2001). Introduction: making the move to peer learning. In D. Boud, R. Cohen, & J. Sampson (Eds.), Peer learning in higher education. Learning from and with each other. London: Kogan Page.
 • Boud, D., Cohen, R., & Sampson, J. (1999). Peer learning and assesment. Assesment and Evaluation in Higher Education, 24, pp. 413-426.
 • Chatman, C. M., Eccles, J. S., & Malanchuk, O. (2005). Identity negotiation in everyday settings. In: G. Downey, J. S. Eccles, C. M. Chatman (Eds), Navigating the future: Social identity, coping, and life tasks. New York: Russel Sage Fundation.
 • Christensen, P., & Prout, A. (2002). Working with ethical symmetry in social research with children. Childhood, 4(9), pp. 477-497.
 • Corsaro, W. A. (1985). Friendship and peer culture in the early years. New Yersey: Ablex Publishing.
 • Darbyshire, P., MacDougall, C., & Schiller, W. (2005). Multiple methods in qualitative research with children: more insight or just more? Qualitative Research, 4(5), pp. 417-436.
 • Freedman, B., Fuks, A., & Weijer, C. (2011). In loco parentis: Ryzyko minimalne jako etyczna granica eksperymentów z udziałem dzieci. In W. Galewicz (Ed.), Badania z udziałem ludzi. Antologia bioetyki. Kraków: Universitas.
 • Grabski, M. W. (2009). Uczciwość i wiarygodność nauki. Praktyka. Nauka (2), pp. 37-59.
 • Hammersley, M., & Atkinson, P. (1995). Principles in practice. London: Routledge.
 • Hubbard, G., Backet-Milburn, K., & Kemmer, D. (2001). Working with emotion: issues for the researcher in fieldwork and teamwork. 2(4), pp. 119-137.
 • James, A., & Prout, A. (Eds.). (2007). Constructing and reconstructing childhood. Basingstoke: Falmer.
 • Kędzierska, H. (2016). Wprowadzenie. In H. Kędzierska (Ed.), Etyka badań jakościowych ̶ dylematy i badawcze (nie)rozstrzygnięcia. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
 • Kuźma, I. B. (2013). Tematy trudne ̶ pola minowe ̶ tabu w badaniu naukowym. In I. B. Kuźma (Ed.), Tematy trudne: sytuacje badawcze. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Malterud, K. (2001). Qualitative research: standards, challenges, and guidelines. The Lancet(358), pp. 483-488.
 • Mason, J., & Hood, S. (2011). Exploring issues of children as actors in social research. Children and Youth Sevices Review(33), pp. 490-495.
 • McCartney, J. J. (2011). Badania na dzieciach: Narodowa Komisja mówi "tak, jeżeli...". In W. Galewicz (Ed.), Badania z udziałem ludzi. Antologia bioetyki (Vol. 3). Kraków: Universitas.
 • Morrow, V., & Richards, M. (1996). The ethics of social research with children: An overview. Children and Society(10), pp. 90-105.
 • Read, J. C., Fitton, D., & Horton, M. (2014). Giving ideas an equal chance: inclusion and representation in participatory design with children. Proceedings of the 2014 conference on Interaction design and children, ACM Request Permission, pp. 105-114.
 • Skelton, T. (2008). Research with children and young people: exploring the tensions between ethics, competence and participation. Children's Geographies, 1(6), pp. 21-26.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2e1114ec-04ef-43e9-8deb-eca4f27f8bde
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.