Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 53 | 357-390

Article title

Historyczny i ideologiczny kontekst męczeństwa sióstr św. Katarzyny na Warmii w 1945 r.

Content

Title variants

EN
HISTORICAL AND IDEOLOGICAL CONTEXT OF THE MARTYRDOM OF THE SISTERS OF ST. CATHERINE IN THE REGION OF WARMIA IN 1945
DE
HISTORISCHER UND IDEOLOGISCHER HINTERGRUND DES MARTYRIUMS VON KATHARINENSCHWESTERN IM ERMLAND 1945

Languages of publication

PL EN DE

Abstracts

PL
W wyniku przeprowadzonej przez Armię Czerwoną ofensywy zimą 1945 r. w Prusach Wschodnich, setki tysięcy Niemców znalazło się w okrążeniu. Rozpoczęła się wówczas chaotyczna ewakuacja wojska i cywilów, głównie drogą morską. W jej trakcie zginęły tysiące uciekinierów. Dramatyczny los spotkał niemiecką ludność cywilną, która dostała się w ręce czerwonoarmistów. W zajmowanych miastach i wioskach żołnierze radzieccy dopuszczali się indywidualnych i zbiorowych zbrodni na cywilach. Ofiarami gwałtów i morderstw padło wiele kobiet. Wśród ofiar bestialstwa żołnierzy radzieckich były również siostry zakonne ze Zgromadzenia Sióstr św. Katarzyny Dziewicy i Męczennicy. Śmierć niektórych z nich miała znamiona męczeństwa za wiarę.
EN
As a result of the Red Army offensive in winter 1945 in the East Prussia, hundreds of thousands of Germans found themselves in a lap. A chaotic evacuation of troops and civilians began then, mostly by sea. In the course of the evacuation, where thousands of refugees were killed. A dramatic fate happened to the German civilians who got into the hands of the Red Army. In the occupied towns and villages, the Soviet soldiers committed individual and collective crimes against civilians. As victims of rapes and murders fell many women. Among the victims of the rapes and murders of Soviet soldiers were also sisters of the Congregation of the Sisters of St. Catherine Virgin and Martyr. The death of some of them may be treated as signs of martyrdom for the faith.
DE
Infolge der im Winter 1945 von der Roten Armee durchgeführten Offensive in Ostpreußen wurden Hundertausende Deutsche umzingelt. Danach begann eine chaotische Evakuierung der Soldaten und Zivilbevölkerung, die in erster Linie auf dem Seeweg durchgeführt wurde und während derer tausende Flüchtlinge ums Leben kamen. Ein tragisches Schicksal erlitt die deutsche Zivilbevölkerung, die den Rotarmisten in die Hand fiel. In besetzten Städten und Dörfern verübten sowjetische Soldaten individuelle sowie Massengräueltaten an der Zivilbevölkerung. Viele Frauen wurden zum Opfer von Vergewaltigungen und Morden. Unter den Opfern der Bestialität von sowjetischen Soldaten befinden sich auch Nonnen aus der Kongregation der Schwestern von der hl. Jungfrau und Märtyrerin Katharina. Der Tod von manchen Ordensschwestern trug Merkmale des Glaubensmartyriums.

Year

Issue

53

Pages

357-390

Physical description

Contributors

  • Katedra Historii Nowożytnej, Zakład Badań nad Historią Kościoła w Epoce Nowożytnej, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ul. Wóycickiego 1/3, bud. 23, 01-938 Warszawa

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-2e15b7d2-32a9-4c42-a268-ec459e009c4b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.