PL EN


2008 | 1 |
Article title

Polska genologia lingwistyczna. Rekonesans

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL DE EN
Abstracts
Keywords
Contributors
author
References
 • Gajda, Stanisław (1982): Podstawy badań stylistycznych nad językiem naukowym. Wrocław. Loewe, Iwona (2009): Globalizacja i lokalizacja w języku (w druku). Makuchowska, Marzena (1998): Modlitwa jako gatunek języka religijnego. Opole. Malinowska, Ewa (2001): Wypowiedzi administracyjne. Struktura i pragmatyka. Opole. Mazur, Jan (1990): Styl i tekst w aspekcie pragmatycznym. Z zagadnień teoretyczno-metodologicznych. W: Socjolingwistyka IX, s. 70-85. Ostaszewska, Danuta (2000): Gatunki mowy i ich ewolucja. T.1: Mowy piękno wielorakie. Katowice. Ostaszewska, Danuta (2008): Gatunki mowy i ich ewolucja. T.3: Gatunek a styl funkcjonalny. Katowice. Rejter, Artur (1999): Kształtowanie się gatunku reportaż podróżniczy w perspektywie stylistycznej i pragmatycznej. Katowice. Sandig, Barbara (1986): Stilistik der deutschen Sprache. New York-Berlin. (cyt. za rec. Wojtak, Maria (1992): Stylistyka I, s. 162-169.) Sawicki, Stefan (1976): Gatunek literacki: pojecie klasyfikacyjne, typologiczne, politypiczne? W: Markiewicz, Henryk/Sławiński, Janusz (red.): problemy metodologiczne współczesnego literaturoznawstwa. Kraków. (cyt. za: Bartmiński, Jan/Niebrzegowska-Bartmińska S/Szadura, Joanna (2004): Współczesna polszczyzna. Wybór opracowań. T.3: Akty i gatunki mowy. Lublin.), s. 204-211. Skwarczyńska, Stefania (1932): Próba teorii rozmowy. W: „Pamiętnik Literacki” z. 1, s. XXX Skwarczyńska, Stefania (1937): Teoria listu. Lwów. Skwarczyńska, Stefania (1965): Cechy konstytutywne gatunku. W: Wstęp do nauk o literaturze. T.3. Warszawa. (cyt. za: Bartmiński, Jerzy/Niebrzegowska-Bartmińska, Stanisława/Szadura, Jan (2004): Współczesna polszczyzna. Wybór opracowań. T.3: Akty i gatunki mowy. Lublin.), s. 218-227. Skwarczyńska, Stefania (1987): Nie dostrzeżony problem podstawowy genologii. W: Markiewicz, Henryk (red.): Problemy teorii literatury. Seria 2: Prace z lat 1965-1974. Wrocław-Warszawa – Kraków - Gdańsk – Łódź, s. XXX Sujkowska-Sobisz, Katarzyna (2002): Teksty >>media relations>>. W: Michalewski, Kazimierz (red.): Tekst w mediach. Łódź, s. 101-109. Sujkowska-Sobisz, Katarzyna/Wyrwas, Katarzyna (2004): Dwa typy kontaminacji gatunkowych. W: Ostaszewska, Danuta (red.): Gatunki mowy i ich ewolucja. T.2: Gatunek a tekst. Katowice, s. 62-74. Todorov, Tz. (1979): O pochodzeniu gatunków. Przeł. A. Labuda. W: „Pamiętnik Literacki” z.3, s. 307-322. Warchala, Jacek (1991): Dialog potoczny a tekst. Katowice. Witosz, Bożena (2007): Lingwistyka tekstu – stan aktualny i perspektywy. W: „Poradnik Językowy” z. 7, s. 3-18. Witosz, Bożena (1997): Opis w prozie narracyjnej na tle innych odmian deskrypcji. Katowice. Witosz, Bożena (2005): Genologia lingwistyczna. Zarys problematyki. Katowice. Wojtak, Maria (1999): Wyznaczniki gatunku wypowiedzi na przykładzie tekstów modlitewnych. W: Stylistyka VIII, s. 105-118. Wojtak, Maria (2001): Pragmatyczne aspekty analiz stylistycznych tekstów użytkowych. W: Witosz, Bożena (red.): Stylistyka a pragmatyka. Katowice, s. 38-47. Wojtak, Maria (2002a): Wyznaczniki gatunkowe komentarza prasowego. W: Michalewski, Kazimierz (red.): Tekst w mediach. Łódź., s. 372-386. Wojtak, Maria (2002b): Indywidualna realizacja wzorca gatunkowego kazania. W: Stylistyka XI, s. 413-432. Wojtak, Maria (2004): Gatunki prasowe. Lublin. Wyrwas, Katarzyna (2001): Skarga czy podanie? Kontaminacja wzorców tekstowych w strukturze adaptacyjnej gatunku mowy. W: Witosz, Bożena (red.): Stylistyka a pragmatyka. Katowice, s. 369-377. Wyrwas, Katarzyna (2002): Skarga jako gatunek mowy. Katowice Zgorzelski, Czesław (1949): Duma poprzedniczka ballady. Toruń. Żmigrodzka, Bożena (1997): Testament jako gatunek tekstu. Katowice. Żydek-Bednarczuk, Urszula (1994): Struktura tekstu rozmowy potocznej. Katowice. Żydek-Bednarczuk, Urszula (2005): Wstęp do lingwistycznej analizy tekstu. Katowice.
 • Gajda, Stanisław (1982): Podstawy badań stylistycznych nad językiem naukowym. Wrocław.
 • Loewe, Iwona (2009): Globalizacja i lokalizacja w języku (w druku).
 • Makuchowska, Marzena (1998): Modlitwa jako gatunek języka religijnego. Opole.
 • Malinowska, Ewa (2001): Wypowiedzi administracyjne. Struktura i pragmatyka. Opole.
 • Mazur, Jan (1990): Styl i tekst w aspekcie pragmatycznym. Z zagadnień teoretyczno-metodologicznych. W: Socjolingwistyka IX, s. 70-85.
 • Ostaszewska, Danuta (2000): Gatunki mowy i ich ewolucja. T.1: Mowy piękno wielorakie. Katowice.
 • Ostaszewska, Danuta (2008): Gatunki mowy i ich ewolucja. T.3: Gatunek a styl funkcjonalny. Katowice.
 • Rejter, Artur (1999): Kształtowanie się gatunku reportaż podróżniczy w perspektywie stylistycznej i pragmatycznej. Katowice.
 • Sandig, Barbara (1986): Stilistik der deutschen Sprache. New York-Berlin. (cyt. za rec. Wojtak, Maria (1992): Stylistyka I, s. 162-169.)
 • Sawicki, Stefan (1976): Gatunek literacki: pojecie klasyfikacyjne, typologiczne, politypiczne? W: Markiewicz, Henryk/Sławiński, Janusz (red.): problemy metodologiczne współczesnego literaturoznawstwa. Kraków. (cyt. za: Bartmiński, Jan/Niebrzegowska-Bartmińska S/Szadura, Joanna (2004): Współczesna polszczyzna. Wybór opracowań. T.3: Akty i gatunki mowy. Lublin.), s. 204-211.
 • Skwarczyńska, Stefania (1932): Próba teorii rozmowy. W: „Pamiętnik Literacki” z. 1, s. XXX
 • Skwarczyńska, Stefania (1937): Teoria listu. Lwów.
 • Skwarczyńska, Stefania (1965): Cechy konstytutywne gatunku. W: Wstęp do nauk o literaturze. T.3. Warszawa. (cyt. za: Bartmiński, Jerzy/Niebrzegowska-Bartmińska, Stanisława/Szadura, Jan (2004): Współczesna polszczyzna. Wybór opracowań. T.3: Akty i gatunki mowy. Lublin.), s. 218-227.
 • Skwarczyńska, Stefania (1987): Nie dostrzeżony problem podstawowy genologii. W: Markiewicz, Henryk (red.): Problemy teorii literatury. Seria 2: Prace z lat 1965-1974. Wrocław-Warszawa – Kraków - Gdańsk – Łódź.
 • Sujkowska-Sobisz, Katarzyna (2002): Teksty >>media relations>>. W: Michalewski, Kazimierz (red.): Tekst w mediach. Łódź, s. 101-109.
 • Sujkowska-Sobisz, Katarzyna/Wyrwas, Katarzyna (2004): Dwa typy kontaminacji gatunkowych. W: Ostaszewska, Danuta (red.): Gatunki mowy i ich ewolucja. T.2: Gatunek a tekst. Katowice, s. 62-74.
 • Todorov, Tz. (1979): O pochodzeniu gatunków. Przeł. A. Labuda. W: „Pamiętnik Literacki” z.3, s. 307-322.
 • Warchala, Jacek (1991): Dialog potoczny a tekst. Katowice.
 • Witosz, Bożena (2007): Lingwistyka tekstu – stan aktualny i perspektywy. W: „Poradnik Językowy” z. 7, s. 3-18.
 • Witosz, Bożena (1997): Opis w prozie narracyjnej na tle innych odmian deskrypcji. Katowice.
 • Witosz, Bożena (2005): Genologia lingwistyczna. Zarys problematyki. Katowice.
 • Wojtak, Maria (1999): Wyznaczniki gatunku wypowiedzi na przykładzie tekstów modlitewnych. W: Stylistyka VIII, s. 105-118.
 • Wojtak, Maria (2001): Pragmatyczne aspekty analiz stylistycznych tekstów użytkowych. W: Witosz, Bożena (red.): Stylistyka a pragmatyka. Katowice, s. 38-47.
 • Wojtak, Maria (2002a): Wyznaczniki gatunkowe komentarza prasowego. W: Michalewski, Kazimierz (red.): Tekst w mediach. Łódź., s. 372-386.
 • Wojtak, Maria (2002b): Indywidualna realizacja wzorca gatunkowego kazania. W: Stylistyka XI, s. 413-432.
 • Wojtak, Maria (2004): Gatunki prasowe. Lublin.
 • Wyrwas, Katarzyna (2001): Skarga czy podanie? Kontaminacja wzorców tekstowych w strukturze adaptacyjnej gatunku mowy. W: Witosz, Bożena (red.): Stylistyka a pragmatyka. Katowice, s. 369-377.
 • Wyrwas, Katarzyna (2002): Skarga jako gatunek mowy. Katowice
 • Zgorzelski, Czesław (1949): Duma poprzedniczka ballady. Toruń.
 • Żmigrodzka, Bożena (1997): Testament jako gatunek tekstu. Katowice.
 • Żydek-Bednarczuk, Urszula (1994): Struktura tekstu rozmowy potocznej. Katowice.
 • Żydek-Bednarczuk, Urszula (2005): Wstęp do lingwistycznej analizy tekstu. Katowice.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2e334813-e267-4c4a-8444-d88026506059
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.