PL EN


2015 | 6 | 1 | 45-50
Article title

Zajęcia techniczne w gimnazjum – oczekiwania uczniów

Content
Title variants
EN
Technical Education in a Gymnasium – Students’ Expectations
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań preferencji uczniów gimnazjum w zakresie doboru treści dla przedmiotu zajęcia techniczne. Przedstawione zagadnienie jest niezwykle istotne z uwagi na konieczność doboru treści nauczania przez nauczyciela w zależności od zainteresowań uczniów.
EN
The paper presents the results of studies of preferences gymnasium students in the selection of course content for subject technical education. The issue is a very important due to the need for selection by teacher of learning content according to students interests.
Year
Volume
6
Issue
1
Pages
45-50
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
References
 • Badania Ankietowe Online (2014): http://www.ebadania.pl (12.01.2014).
 • Ciesielka M. (2005): Moje techniczne hobby: metoda projektów na lekcjach techniki i informatyki w gimnazjum, [w:] Staśko R., Kurtyka P., Mroczka K. (red.), Problemy współczesnej techniki w aspekcie inżynierii i edukacji, Kraków.
 • Ciesielka M. (2007): Przygotowanie uczniów do bezpiecznego funkcjonowania w środowisku technicznym, [w:] Gwoździcka-Piotrowska M., Wołejszo J., Zduniak A. (red.), Edukacja w społeczeństwie ,,ryzyka”: bezpieczeństwo jako wartość, t. III, Poznań.
 • Ciesielka M. (2011): Metoda projektu na zajęciach technicznych w gimnazjum – propozycje dla modułu elektryczno-elektronicznego, „Forum Nauczycieli” nr 2.
 • Ciesielka M. (2011): Realizacja projektów koncepcyjnych w oparciu o model działalności technicznej człowieka, szansą na kształtowanie świadomości technicznej uczniów, „Edukacja – Technika – Informatyka: wybrane problemy edukacji technicznej i zawodowe” nr 2, cz. I.
 • Komentarz do podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego, t. VI: Edukacja matematyczna i techniczna (matematyka, zajęcia techniczne, zajęcia komputerowe, informatyka) (2011): http://men.gov.pl (20.04.2015).
 • Lib W., Walat W. (2009): Zajęcia techniczne w szkole podstawowej i gimnazjum, http://www.bc.ore.edu.pl (20.04.2015).
 • Łudzik A. (2015): Praca inżynierska, Kraków.
 • Sobczyk W., Biedrawa A., Noga H. (2007): Edukacja techniczno-informatyczna w opinii uczniów [w:] Petrucijová J., Feber J. (red.), Mezinárodna vědecka konferencia Člověk, dějiny, hodnoty: jako filozofický, socio-kulturní, politycký, historický a pedagogický fenomén, Ostrava.
 • Sobczyk W. (2007): Furmanek W. (red.), Wiedza techniczna młodzieży szkolnej i akademickiej w świetle badań, [w:] Technika – Informatyka – Edukacja. Teoretyczne i praktyczne problemy edukacji technicznej i informatycznej, Rzeszów.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (DzU z 2012 r., poz. 977).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2e33d78b-bfc6-4545-9654-0c7eec665668
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.