Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 10 | 2(19) | 111-134

Article title

Migracja otwartoźródłowego systemu Liferay Portal w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu – studium przypadku

Content

Title variants

EN
Migration of the Open Source Liferay Portal System at the Nicolaus Copernicus University Library – Case Study

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Obecnie w celu efektywnego zarządzania informacją biblioteki sięgają po systemy klasy Enterprise Content Management. Jednakże przejście na nieużyteczny bądź wadliwy system portalowy lub przyjęcie niepraktycznych koncepcji może pociągnąć za sobą poważne konsekwencje. Przykład stanowi otwartoźródłowy system Liferay Portal, który został wdrożony w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu w 2013 r. W tym przypadku, po trzech latach użytkowania, wymagana była migracja do nowszej, pozbawionej błędów wersji. W związku z tym autorzy omówili migrację społecznościowej wersji systemu Liferay Portal 6.0.2 do stabilnego i dojrzałego wydania 6.2.5. W niniejszym artykule została podjęta próba uporządkowania czynności, które zostały wykonane podczas prowadzonych prac związanych z migracją, a także wskazania na liczne problemy, które zostały rozwiązane. Intencją artykułu jest także ukazanie możliwości, jakie oferuje platforma Liferay Portal pod kątem tworzenia bibliotecznego intranetu społecznościowego. Migracja platformy zakończyła się powodzeniem i była pożyteczna dla różnych grup użytkowników korzystających z jej usług.
EN
Nowadays, for effective information management, libraries are referred to Enterprise Content Management systems. However, switching to a useless or faulty portal system or adopting impractical concepts can have serious consequences. The example is the open source Liferay Portal system, which was implemented at the University Library in Toruń in 2013. In this case, after three years of use, migration was required to a newer, error-free version. Accordingly, the authors discussed the migration of the community version of Liferay Portal 6.0.2 to a stable and mature release of 6.2.5. This article attempts to organize the work that was done during the migration work, as well as to indicate the number of problems that have been resolved. The intent of this article is also to highlight the opportunities offered by the Liferay Portal platform for building a library intranet. Platform migration has been successful and has benefited the various user groups that use it.

Year

Volume

10

Issue

Pages

111-134

Physical description

Dates

published
2017-12

Contributors

 • Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Laboratorium Eksploatacji Systemu Komputerowego, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

References

 • Advanced Content with Structures and Templates [online] [dostęp30 września 2017]. Dostępny w World Wide Web: https://dev.liferay.com/discover/portal/-/knowledge_base/6-2/advanced-content-with-structures-and-templates.
 • AlloyUI [online] [dostęp 30 września 2017]. Dostępny w World Wide Web: http://alloyui.com.
 • Bednarek-Michalska Bożena, Historia stron internetowych BG UMK [online] [dostęp 30 września 2017]. Dostępny w World Wide Web: https://repozytorium.umk.pl/bitstream/handle/item/3046/strony www BGUMK2.pdf?sequence=1.
 • CSS3 @media Rule [online] [dostęp 30 września 2017]. Dostępny w World Wide Web: https://www.w3schools.com/ cssref/css3_pr_mediaquery.asp.
 • Czytelnia online [online] [dostęp 30 września 2017]. Dostępny w World Wide Web: https://www.bu.umk.pl/czytelnia_online.
 • Enterprise Content Management. W: Wikipedia, the Free Encyclopedia [online] [dostęp 30 września 2017]. Dostępny w World Wide Web: https://pl.wikipedia.org/wiki/Enterprise_Content_Management.
 • Ferrer Jorge, New in 6.2: Bootstrap.... even in Web Content [online] [dostęp 30 września 2017]. Dostępny w World Wide Web: https://web.liferay.com/web/jorge.ferrer/blog/-/blogs/new-in-6-2-bootstrap-even-in-web-content.
 • Liferay Portal/What Is Liferay Portal CE? [online] [dostęp 30 września 2017]. Dostępny w World Wide Web: https://web.liferay.com/community/liferay-projects/liferay-portal/overview.
 • Liferay Themes Introduction [online] [dostęp 30 września 2017]. Dostępny w World Wide Web: http://www.liferaysavvy.com/2015/02/liferay-themes-introduction.html.
 • Liferay. W: Wikipedia, the Free Encyclopedia [online] [dostęp 30 września 2017]. Dostępny w World Wide Web: https://en.wikipedia.org/wiki/Liferay.
 • Liferay. Transform Your Whole Enterprise [online] [dostęp 30 września 2017]. Dostępny w World Wide Web: https://www.liferay.com.
 • Piotrowski Dominik Mirosław, Nowy Portal Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu [online] [dostęp 30 września 2017]. Dostępny w World Wide Web: http://www.cmswbibliotekach.umk.pl/portale-intranety/nowy-portal-biblioteki-uniwersyteckiej-w-toruniu.
 • Piotrowski Dominik Mirosław, Otwartoźródłowe aplikacje CMS w uczelnianym systemie biblioteczno-informacyjnym. Joomla!, Omeka, SubjectPlus, a może Xibo?. „Biuletyn EBIB” [online] 2016, nr 168 [dostęp 30 września 2017] Dostępny w World Wide Web: http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ ebib/article/view/450.
 • System Identyfikacji Wizualnej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu [online] [dostęp 30 września 2017]. Dostępny w World Wide Web: http://www.umk.pl/siw.
 • TWiki – the Open Source Enterprise Wiki and Web Application Platform [online] [dostęp 30 września 2017]. Dostępny w World Wide Web: http://twiki.org.
 • What Is a Digital Experience Platform? [online] [dostęp 30 września 2017]. Dostępny w World Wide Web: https://www.liferay.com/resources/l?title=digital-experience-platform.
 • What Is Enterprise Content Management (ECM)?[online] [dostęp 30 września 2017]. Dostępny w World Wide Web: http://www.aiim.org/What-is-ECM-Enterprise-Content-Management.aspx#.
 • Yuan Jonas X., Liferay Portal 6 Enterprise Intranets Build and Maintain Impressive Corporate Intranets with Liferay, Birmingham 2010.
 • Yuan Jonas X., Liferay Portal Systems Development Build Dynamic, Content-Rich, and Social Systems on Top of Liferay, Birmingham 2012.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-2e3ac144-3bf9-4abf-9e84-103017428bf2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.