PL EN


2016 | 12 | 3 | 88-100
Article title

Badacz zjawisk trudno dostępnych w terenie – kwestie etyczne, praktyczne i metodologiczne

Authors
Content
Title variants
EN
Researcher of Sensitive Phenomena During Fieldwork–Ethical, Practical and Methodological Issues
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł jest moją refleksją na temat problemów etycznych, praktycznych i metodologicznych, których doświadczyłam podczas realizacji własnych badań terenowych w 2013 i 2014 roku w czterech małych miejscowościach w województwie łódzkim. Wybór metody badawczej – studium przypadku – z jednej strony umożliwił mi zastosowanie wielu technik badawczych i zdobycie różnorodnych materiałów, jednak z drugiej strony pozostawił szerokie pole dowolności, na którym musiałam czasami wykazać się bardziej intuicją badawczą niż wiedzą metodologiczną czy znajomością reguł etycznych. Dodatkowym czynnikiem, który powodował wiele wątpliwości, był fakt, iż zjawiska, które były w centrum mojego zainteresowania, należą do kategorii tych kontrowersyjnych i trudno dostępnych (zjawiska przenikalności środowisk politycznego, biznesowego oraz dziennikarskiego w kontekście lokalnym, konflikt interesów i inne). Wpłynęło to na moją decyzję o utajnieniu nazw własnych miejscowości, w których prowadzone były badania, aby zapewnić tym samym poufność indywidualnym informatorom. Ta i kilka innych problematycznych sytuacji oraz decyzji omawiane są szerzej w artykule.
EN
This article is a reflection of the ethical, practical and methodological issues which I experienced whilst conducting my own field research in 2013 and 2014 in four small towns in the lodzkievoivodeship. Although the choice of research method, the case study,made it possible for me to apply various research techniques and to gather rich material, it also left a wide area of flexibility for meto use my intuition rather than methodological knowledge or ethical consciousness. An additional factor that raised many doubts was the fact that the phenomena under investigation were sensitive and controversial (unclear links between political, business and journalistic circles in a local context, conflict of interest, etc.). This influenced my decision to keep the towns’ names confidential in order to protect informants’ confidentiality. This and other problematic situations and decisions are more widely described in this article.
Contributors
 • Uniwersytet Łódzki
References
 • Fatyga Barbara, red. (2015) Praktyki badawcze. Warszawa: Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW, Pracownia Wydawnicza Andrzej Zabrowarny.
 • FlickUwe (2011)Jakość w badaniach jakościowych.Przełożył: Paweł Tomanek . Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • FlyvbjergBent (2005)Pięć mitów o badaniach typu studium przypadku. Przełożyła Maria Nawojczyk „StudiaSocjologiczne”, nr 2, s. 41–71.
 • Gurtowski Maciej, Waszewski Jan (2009)Redukcja do jawności. O pomijaniu zjawisk zakulisowych w badaniach socjologicznych [w:] AnetaBąk, ŁukaszKubisz-Muła, red., Metody, techniki i praktyka badań społecznych. Bielsko-Biała: Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, s.165–181.
 • Kalinowska Katarzyna (2015) Podryw kontrolowany. Rola pracy zespołowej i relacji między badaczami w terenowych badaniach emocji [w:] Barbara Fatyga, red., Praktyki badawcze. Warszawa: Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW, Pracownia Wydawnicza Andrzej Zabrowarny, s. 113–131.
 • Kleszcz Irena (2004) Wykorzystanie ukrytej obserwacji uczestniczącej w badaniu stylu życia szarej strefy. „Kultura i Społeczeństwo”, nr 2, s. 189–202.
 • Kość-Ryżko Katarzyna E. (2013)Etnolog w labiryncie znaczeń kulturowych. Psychologiczne wyzwania badań terenowych[w:] Inga B.Kuźma, red., Tematy trudne. Sytuacje badawcze.Łódź:Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s.15–47.
 • Kuźma Inga B. (2013)Tematy trudne – pola minowe – tabu w badaniu naukowym. Słowo wstępne[w:] Inga B.Kuźma, red., Tematy trudne. Sytuacje badawcze. Łódź:Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s.7–13.
 • Lofland John i in. (2009)Analiza układów społecznych. Przełożyły: Sylwia Urbańska, Monika Żychlińska, Anna Kordasiewicz, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.
 • Męcfal Sylwia (2014) Badania terenowe a badania nad mediami – przykład badań nad funkcjonowaniem prasy lokalnej w małej społeczności [w:] TomaszGackowski, red., Metodologie badań medioznawczych. Seria„Media początku XXI wieku”. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, s.137–163.
 • Oliwińska Iwona A. (2015)Domorosły majsterkowicz? Szkic o statusie, rolach i dylematach badacza terenowego [w:] Barbara Fatyga, red., Praktyki badawcze. Warszawa: Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW, Pracownia Wydawnicza Andrzej Zabrowarny, s. 17–27.
 • Rakowski Tomasz (2002)Antropolog jako wizytator nędzy. Rozważania o kulturze niemocy.„Kultura i Społeczeństwo”, nr 4, s. 67–79.
 • Simons Helen (2009)Case study research in practice. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
 • Stake Robert E.(2010)Jakościowe studium przypadku. Przełożyła: Marta Sałkowska [w:] Norman K. Denzin, Yvonna S. Lincoln, red., Metody badań jakościowych, t.1.Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 623–655.
 • Wyka Anna (1990) Ku nowym wzorom badań społecznych w Polsce. Cechy badań jakościowych w ostatnich latach. „Kultura i Społeczeństwo”, nr 1, s.161–173.
 • Wyka Anna (1993) Badacz wobec doświadczenia.Warszawa: WydawnictwoIFiS PAN.
 • Yin Robert E. (2003) Applications of case study research. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
 • Yin Robert K. (2009)Case Study Research. Design and Methods.Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2e3b0a39-8ad6-44f1-b754-eceaabd1de41
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.