PL EN


2013 | 130 | 101-111
Article title

Ocena polskiej transformacji. Rozważania wokół książek M.G. woźniaka oraz W. Jarmołowicza i K. Szarzec

Content
Title variants
EN
Assessment of the Polish Transformation. Discussion around the M.G. Woźniak and W. Jarmołowicz & K. Szarzec Books
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Attempts to reform the Polish economy made in the 80's of the twentieth century have failed. More and more economists and politicians were aware of the need to change the economic system. In early 1990 began to implement Balcerowicz plan, which aimed to transform the economy from a centrally managed to market economy. Realities of economic life corrected optimistic assumptions of the plan. Assessment of the effects of transformation till today divide economists and polish society. In recent years growing number of studies describing course and effects of economic transformation. In 2011 published two important books: M.G. Woźniak monograph and collective work edited by W. Jarmołowicz and K. Szarzec. Both books introduce systemic transformation process from a different perspective, both slightly different estimates the effects. Critical assessment has been made in Woźniak book, more positive evaluation gave the Poznań team of economists led by W. Jarmołowicz. Article draws attention to the diversity of economists positions in the native environment.
Year
Volume
130
Pages
101-111
Physical description
Contributors
References
  • J. Kosecki: Problemy równowagi rynkowej w polityce społeczno-gospodarczej. WKP/WAP, Warszawa 1988, s. 48.
  • A. Karpiński: 40 lat planowania w Polsce. Problemy, ludzie, refleksje. PWE, Warszawa 1986, s. 260.
  • J. Skodlarski: Zarys historii gospodarczej Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 516.
  • G. W. Kołodko: Polska hiperinflacja i stabilizacja 1989-1990. "Ekonomista", nr 6, s. 761.
  • J. Muszyński: Transformacja ustroju politycznego Polski w latach 1989-1998. WSZiM, Warszawa 2000, s. 35.
  • T. Kowalik: Systemy ekonomiczne. Powstanie, ewolucja, kryzysy. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2000, s. 270.
  • M. Nasiłowski: Transformacja systemowa w Polsce. Key Text, Warszawa 1995, s. 26.
  • Polskie przemiany. Transformacja rynkowa. Red. L. Ciamaga. PWN, Warszawa 1992, s. 19.
  • M.G. Woźniak: Gospodarka Polski 1990-2011. Transformacja. Modernizacja. Droga do spójności społeczno-ekonomicznej. Tom I - Transformacja. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011, s. 17.
  • Liberalne przesłanki polskiej transformacji gospodarczej. Red. W. Jarmołowicz, K. Szarzec. PWE, Warszawa 2011, s. 19.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2e3bb308-800f-41df-9019-17376b0ba59a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.