PL EN


2002 | 3-4 | 360-373
Article title

Rozwój technologii dezynsekcji dóbr kultury przy użyciu fumigacji

Authors
Content
Title variants
EN
THE DEVELOPMENT OF THE TECHNOLOGY OF THE DISINSECTIZATION OF CULTURAL PROPERTY BY MEANS OF FUMIGATION
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
A survey of fumigation methods and measures used in the past century. The author analysed assorted aspects of applying toxic gases, i. a. sulphur dioxide, carbon disulfide, carbon tetrachloride, hydrogen cyanide, phosphine, methyl bromide, acrylonitrile and sulfuryl fluoride, and concisely described the first practical application of non-toxic hydrogen for combating insects in museum exhibits made of wood.
Year
Issue
3-4
Pages
360-373
Physical description
Dates
published
2002
Contributors
 • Katedra Nauki o Drewnie i Ochrony Drewna SGGW w Warszawie
References
 • G. Becker. Die Wirksamkeit von Schutzmitteln gegen holzzerstorende Keifer und ihre Bestandigkeit, „Anzeiger fur Schadlingskunde” , t. 37, 1964, nr 12. s. 177-183.
 • A. Krajewski, Owady niszczące zabytkowe książki. Chrząszcze drążące starodruki i zabytkowe rękopisy, „Ochrona Zabytkow” , 2 0 0 0 .nr 2, s. 182-190.
 • J. Bronikowski, Niektore problemy mikroklimatu pomieszczeń zabytkowych i muzealnych, „Biuletyn Informacyjny PKZ", 1966, nr 3, s. 2 i -25,
 • C. Wolters, O ochronie zabytkow w muzeach i odpowiednich środkach zaradczych (tłumaczenie z j. niemieckiego wykładu wygłoszonego 14 V 1973 r. na Międzynarodowym Sympozjum ICOM w Lindau), „Muzealnictwo” , 1974, nr 2 2 ,s. 81-87.
 • R.C. Fisher, Current problem in woodworm control. A survey recent developments. „Annals of applied Biology” , t. 46, 1958, nr 1 ,s. 111-117.
 • A. Unger, W. Unger, Die Bekampfung tierischer und pilzlicher Holzschadlinge, [w:] Beitrage einer Fortbildungsveranstaltung des Bayerisches Landesamtes fur Denkmalpflege am 4. Mai 1992 in Munchen „Holzschutz, Holzfestigung, Holzerganzung". Materiały poseminaryjne, Monachium 1992, nr 1, s. 42-59.
 • H. Kemper, Die Haus- und Gesundheitsschadlinge und ihre Bekampfung. Berlin 1943.
 • E.J. Bond, Zwalczanie owadow metodą gazowania (Instytut Ochrony Roślin], Poznań 1989
 • A. Unger. W. Unger, Begasungsmittel zur Insektenbekampfung in holzernem Kulturgut, „Holztechnologie”, t. 27, 1986, nr 5, s. 232-236.
 • A. Unger, Holzkonservierung. Schutz und Festigung von Kulturgut aus Holz, Leipzig 1988
 • K. Tiunin, Kocioł prożniowy do dezynsekcji w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie, „Ochrona Zabytkow” , 1966. nr 1, s. 77-79.
 • J. Dominik, J. R. Starzyk, Ochrona drewna. Owady niszczące drewno. Warszawa 1989.
 • J. Z. Robel, Zwalczanie czerwotoku w Ołtarzu Mariackim. „Ochrona Zabytkow” , 1948, nr 1, s. 7-14.
 • B. Marconi, Zwalczanie owadow - szkodnikow drewna za p o mocą promieni Roentgena, ultrakrotkich fa l radiowych i ultradźwiękow, „Ochrona Zabytkow” , 1953, nr 4, s. 218-223.
 • B. Marconi, О sztuce konserwacji. Warszawa 1982, s. 41.
 • M. Fiedorowicz, Konserwacja zabytkow stolarszczyzny, „Ochrona Zabytkow” , 1953, nr 2-3, s. 174-178.
 • H. W. Frickhinger, 20 Jahre Blausauredurchgasung in Deutschland,„Anzeiger fur Schadlingskunde” , t. 13, 1937, nr 10;
 • F. Flury, Uber Phosphorwasserstoff, „Anzeiger fur Schadlingskunde”, t. 13, 1937, nr 3, s. 26-28,
 • H. Krehan, Eine globale Bedrohung. Schadorganismen in Verpakungsholz, „Holz - Zentaralblatt” , 2002, nr 101.
 • J. Dominik, P. Rudniewski, J. Ważny, Badania nad zastosowaniem tlenku etylenu do dezynsekcji drewna zabytkowego, „Zeszyty Naukowe SGGW” , „Leśnictwo” , 1970, nr 14, s. 165-170.
 • G. R. Coleman, Insecticidal smokes fo r the conservation o f structural timbers, (w:) Preprints of the Contributions to the Oxford Congress 17-23 September 1978, „Conservation of Wood in Painting and the Decorative Art”, [The International Institute for Conservation of Historic and Artistic Works, 6 Buckingham Street], London 1978.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0029-8247
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2e3e7229-4a80-4c0f-af31-21253f0e69cf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.