PL EN


2016 | 16/2 | 269-297
Article title

Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych w orzecznictwie sądów administracyjnych – wybrane zagadnienia

Content
Title variants
EN
The study of tax liability reductions on the basis of polish courts’ judicial decisions.
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W artykule omówiono sposoby powstawania zobowiązań podatkowych i terminy ich płatności, przedstawiono rodzaje ulg w spłacie zobowiązań podatkowych oraz omówiono przesłanki do ich udzielania, bazując na orzecznictwie sądów polskich. Przedstawiono orzecznictwo sądów administracyjnych związane z zagadnieniem stosowania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych dla osób niebędących przedsiębiorcami, jak i dla przedsiębiorców. Przedstawiono również orzecznictwo sądów administracyjnych związane z postępowaniem w sprawie udzielenia ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych oraz w zakresie charakteru decyzji przyznającej ulgę, a także zagadnienia dotyczące ciężaru dowodzenia. Przedmiotem opracowania jest również kontrola organów administracji publicznej przez sądy administracyjne w zakresie udzielania ulg przez organy podatkowe.
EN
What is presented in this study on the basis of polish courts judicial decisions is the creation of tax liabilities, time limits for payment, different kinds of tax liability reductions and situations when they can be used. The article presents judicial decisions of the administrative courts concerning tax reductions for non- entrepreneurs as well as for entrepreneurs. It also illustrates judicial decisions of the administrative court concerning legal procedures of the cases of tax reduction and types of decisions granting them as well as issues dealing with the burden of proof. Another subject of this study is the control of public administrative authorities over administrative courts concerning tax reductions granted by tax authorities.
Year
Volume
Pages
269-297
Physical description
Contributors
References
 • Adamiak B., Borkowski J., Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Warszawa 2012.
 • Adamiak B., Borkowski J., Mastalski R., Zubrzycki J., Ordynacja podatkowa. Komentarz, Warszawa 2012.
 • Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2010.
 • Głuchowski J., Patyk J., Zarys polskiego prawa podatkowego, Warszawa 2011.
 • Gomułowicz A., Małecki J, Podatki i prawo podatkowe, Warszawa 2013.
 • Hauser R., Wierzbowski M. (red.), Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2015.
 • Mastalski R., Zubrzycki J., Ordynacja podatkowa Komentarz, Wrocław 1998.
 • Ofiarski Z., Ogólne prawo podatkowe. Zagadnienia materialnoprawne i proceduralne, Warszawa 2013.
 • Sarnecki P. ( red.), Prawo konstytucyjne RP, Warszawa 2005.
 • Sługocki J., Prawo administracyjne. Podstawowe zagadnienia ustrojowe, Warszawa 2007.
 • Wierzbowski M., Jagielski J., Lang J., Szubiakowski M., Wiktorowska A., Prawo administracyjne, Warszawa 2008.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2e4378a6-5cf0-4284-8e4f-78a75423aaf6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.