PL EN


2013 | 2(6) | 10-20
Article title

Przeprosiny, podziękowania i prośby. Kampania Samoobrony RP w wyborach do Parlamentu europejskiego w roku 2009

Content
Title variants
EN
Apologies, thanks and requests. Samoobrona RP’s campaign in European Parliament election 2009
Languages of publication
Abstracts
PL
W wyborach do europarlamentu w roku 2009 Samoobrona RP pod wodzą Andrzeja Leppera ponosi kolejną sromotną klęskę, po czym - coraz bardziej marginalizowana - zaczyna popadać w polityczny niebyt. Od Leppera odchodzą dawni wierni współpracownicy, od partii odwracają się najwierniejsi wyborcy. Ostatnia szansa, by zwrócić na siebie uwagę i spróbować odzyskać choćby część sympatyków, zostaje zaprzepaszczona. Na klęskę złożyły się brak dostatecznych środków finansowych na kampanię, alienacja na scenie politycznej, destabilizacja struktur lokalnych ugrupowania, niechęć mediów, echa afer z udziałem prominentnych polityków Samoobrony (w tym lidera) oraz słaba, nieprzemyślana i defensywna kampania wyborcza. Jej właśnie poświęcony jest niniejszy artykuł.
EN
This article presents the analysis of the campaign led in the European Parliament election 2009 by Samoobrona RP, the polish party under the leadership of Andrzej Lepper. The party held another heavy defeat, and - increasingly marginalized - begins to fall into political oblivion. Old, faithful collaborators of the party resign and trhe party looses their most loyal voters. Last chance to get attention and try to recover at least part of the fans, is lost. The defeat contributed to the lack of adequate financial resources for the campaign, alienation in the political destabilization of local structures grouping dislike media echo scandals involving prominent politicians of Samoobrona (including the leader) and the poor, ill-considered and defensive campaign.
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2e43ee92-fc8d-4911-98c6-ebd3dcebfe5b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.