PL EN


2015 | 3 (782) | 14-25
Article title

Kapitał intelektualny w kształtowaniu zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw

Title variants
EN
Intellectual Capital In Shaping Sustainable Development of Enerprises
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Kapitał intelektualny staje się coraz bardziej istotny w kształtowaniu rozwoju organizacji poddanej zmienności otoczenia. Teoretycy jak i praktycy zarządzania coraz częściej włączają kapitał intelektualny w strukturę różnych modeli umożliwiających kształtowanie potencjału rozwojowego organizacji (np. przedsiębiorstw). Kapitał intelektualny w swojej strukturze dotyczy nie tylko kapitału ludzkiego (np. wiedza, wartości, umiejętności itp.) czy kapitału strukturalnego (np. patenty, struktury organizacyjne, systemy informatyczne itp.) oraz kapitału relacji zewnętrznych (np. kontaktu z: klientami, dostawcami, konkurentami itp.) ale dotyczy także zrównoważonego rozwoju (ekorozwoju) . Zrównoważony rozwój kształtowany przez kapitał intelektualny umożliwia organizacji elastyczne dostosowanie się do zmiennych warunków otoczenia. Celem opracowania jest prezentacja kapitału intelektualnego w kształtowaniu zrównoważonego rozwoju organizacji a przyjętą metodą badawczą opracowania jest studium literatury przedmiotu stanowiącej teoretyczną podstawę prezentowanego problemu naukowego
EN
Intellectual capital is becoming increasingly important in shaping growth of organizations subjected to environmental variability. Management theorists and practitioners alike increasingly include intellectual capital in the structure of different models that allows for incorporating development potential of the organization (e.g. companies). Intellectual capital in its structure applies not only to human capital (e.g. knowledge, values, skills, etc.) or structured capital (e.g. patents, organizational structures, information systems, etc.) and to capital of external relations (e.g. contact with customers, suppliers competitors, etc.), but also applied to sustainable development (eco-development). Sustainable development shaped by the intellectual capital enables the organization to respond flexibly to changing environmental conditions. The aim of this paper is to present intellectual capital shaping the sustainable development of the organization and the accepted research method of this paper is the literature review which is the theoretical basis of the presented scientific problem
Contributors
  • adiunkt Michał Adam Leśniewski, Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Administracji, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2e4cf034-6d97-4875-ac9f-f37deebd21e0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.