PL EN


2017 | 9(1) "Gli orizzonti dell’italianistica: tradizione, attualita e sfide di ricerca" | 142-151
Article title

Tecniche di traduzione dei termini minerari nelle guide della Miniera di Sale di Wieliczka

Content
Title variants
PL
Techniki tłumaczenia terminologii górniczej w przewodnikach po Kopalni Soli w Wieliczce
Languages of publication
IT
Abstracts
IT
L’articolo analizza alcuni problemi di traduzione che sono ravvisabili nelle guide turistiche, redatte in lingua italiana, sulla miniera di sale di Wieliczka. Gran parte delle difficoltà nella traduzione dipende dalla presenza di una terminologia specialistica molto ricca e variegata, soprattutto nel campo delle tecniche di estrazione mineraria e in quello della geologia. Vi sono anche frequenti termini connotati culturalmente o relativi a un fenomeno legato a un luogo specifico, che non hanno corrispondenti in altre lingue. Nell’articolo vengono presentate possibili tecniche di traduzione che tengano conto anche del destinatario della traduzione.
PL
Artykuł jest poświęcony problemom związanym z tłumaczeniem na język włoski tekstów przewodników po Kopalni Soli w Wieliczce. Trudności w tłumaczeniu wynikają przede wszystkim z obecności specjalistycznej terminologii, bardzo bogatej i zróżnicowanej, przede wszystkim z dziedziny techniki górniczej oraz geologii. Częste są również terminy nacechowane kulturowo lub związane ze ściśle określonym miejscem, które nie mają odpowiedników w innych językach. Artykuł omawia możliwe techniki tłumaczeniowe, które mogą mieć zastosowanie w omawianych przypadkach.
Contributors
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
References
 • Delisle J., Lee-Jahnke H., Cormier M. C. 2002. Terminologia della traduzione, Milano.
 • Gisman S. 1955. Ilustrowany górniczy słownik encyklopedyczny, Katowice.
 • Grucza S. 2013. Lingwistyka języków specjalistycznych, Warszawa.
 • Hejwowski K. 2012. Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu, Warszawa.
 • Jodłowski A. 2000. Żupa Solna w Wieliczce, Wieliczka.
 • Kucharska A. 2012. „‘Matka Boska Większa’, ‘destynacja’, ‘kartuzja’ – terminologia w tłumaczeniach przewodników turystycznych”. Język a komunikacja (30): 91–98.
 • Newmark P. 1981. Approaches to translation, Oxford.
 • Newmark P. 1988. A textbook of translation, New York.
 • Osimo B. 2004. Manuale del traduttore: guida pratica con glossario, Milano.
 • Scarpa F. 2001. La traduzione specializzata. Lingue speciali e mediazione linguistica, Milano.
 • Vinay J.-P., Darbelnet J. 1958. Comparative Stylistics of French and English. A methodology for translation, Amsterdam / Philadelphia.
 • Treccani, vocabolario on line: http://www.treccani.it/ (13.12.2016)
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2e519bc4-0eea-427f-8af9-0499e42516e3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.