PL EN


2017 | 24 | 83-99
Article title

Ewangeliczna wartość rodziny w Kościele i świecie według Synodów o Rodzinie

Content
Title variants
EN
The evangelical value of the family in the Church and in the world according to the Synods on the Family
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Autor ujmuje wartość małżeństwa i rodziny jako wspólnoty osób tworzących naturalne i eklezjalne środowisko przyjmowania i przepowiadania Ewangelii. Artykuł dotyczy zadań rodziny chrześcijańskiej wynikających z jej tożsamości ludzkiej i ewangelicznej, które stały się tematem obrad synodu z 1980 roku i adhortacji Familiaris consortio oraz z relacji synodów z udziałem papieża Franciszka i w adhortacji Amoris laetitia.
EN
The author recognizes the value of marriage and family as a community of people creating a natural and ecclesial environment in which they can adopt and proclaim the Gospel. The article concerns the tasks of a Christian family which emerge from its human and evangelical identity. The family’s tasks became the subject of the 1980 Synod and Familiaris consortio, the Apostolic Exhortation. It also was a leading theme in the synods relations with Pope Francis and the Exhortation Amoris laetitia.
Contributors
 • Instytut Studiów nad Rodziną im. abp. Kazimierza Majdańskiego – Łomianki
References
 • Bajda, Jerzy. „Teologia rodziny w «Familiaris consortio»”. W: Jan Paweł II, „Familiaris consortio” tekst i komentarze, red. T. Styczeń SDS, 143–155. Lublin, 1987.
 • Codex Iuris Canonici. Auctotitate Ioannis Pauli pp. II promulgatus. Kodeks prawa kanonicznego. Przekład polski zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu. Poznań: Pallottinum, 1984.
 • Franciszek. Posynodalna adhortacja apostolska „Amoris laetitia”: o miłości w rodzinie (19.03.2016). Kraków: Wydawnictwo M, 2016.
 • Jan Paweł II. Adhortacja apostolska „Familiaris consortio” o zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym (22.11.1981). Watykan: Drukarnia Watykańska Polyglotta, 1981.
 • Jan Paweł II. „Czym jesteś rodzino chrześcijańska? Przemówienie wygłoszone do rodzin świata 8 X 1994”. L’Osservatore Romano pl 15, 12 (1994): 23–25.
 • Jan Paweł II. Encyklika „Evangelium vitae” o wartości i nienaruszalności życia ludzkiego (25.03.1995). Watykan: Libreria Editrice Vaticana, 1995.
 • Jan Paweł II. List do rodzin „Gratissimam sane” z okazji Roku Rodziny (2.02.1994), Watykan: Libreria Editrice Vaticana, 1994.
 • Jan Paweł II. „Modlitwa Ojca Świętego Jana Pawła II w intencji rodzin z okazji Synodu Biskupów 1980 r.” L’Osservatore Romano pl 7 (1980).
 • Jan Paweł II. Tryptyk rzymski: medytacje. Kraków: Wydawnictwo św. Stanisława BM, 2003.
 • Jankowski, Wiesław. „Święta Rodzina wiosną dla każdej rodziny”. W: Rodzina wiosną dla Europy i świata. Wybór tekstów z IV Światowego Kongresu Rodzin 11–13 maja. Warszawa 2007, 680–686. Łomianki: Fundacja Pomoc Rodzinie, 2008.
 • Karta Praw Rodziny (22.10.1983). Watykan: Tipografia Poliglotta Vaticana, 1983.Majdański, Kazimierz. „Świadectwa synodalne”. Ateneum Kapłańskie 73, 3 (1983): 335.
 • Majdański, Kazimierz. Radość i nadzieja pontyfikatu Papieża Jana Pawła II. Łomianki: Fundacja Pomoc Rodzinie, 2003.
 • „Nauczanie biskupów – Synod Biskupów”. Dostęp 23.11.2016. http://www.opoka.org.pl/nauczanie/d_episkopatu/synod.html.
 • Ozorowski, Edward. „Kościół domowy w Kościele powszechnym”. W: Teologia małżeństwa i rodziny. T. 2, red. Kazimierz Majdański, 41–49. Warszawa: Wydawnictwo ATK, 1990.
 • Paweł VI. „Adhortacja apostolska «Evangelii nuntiandi» o ewangelizacji w świecie współczesnym” (8.12.1975). Acta Apostolicae Sedis 68 (1976): 5–76.
 • Pius XII. „Ansie e speranze”. W: Discorsi e radiomessaggi di Sua Sanita’ Pio XII. T. 2. Milano: Tipografia Poliglotta Vaticana, 1942.
 • Sobór Watykański II. „Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym «Gaudium et spes»” (7.12.1965). W: Sobór Watykański II, Konstytucje. Dekrety. Deklaracje. Tekst polski. Poznań: Pallottinum, 1967.
 • Synod Biskupów. „XIV Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne, Relacja końcowa Synodu Biskupów dla Ojca Świętego Franciszka (24 października 2015)”. W: Powołanie i misja rodziny w Kościele i świecie współczesnym. Dokumenty i komentarz. Kraków: Wydawnictwo M, 2016.
 • Szafrańska, Amelia, oprac. Zadania rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym. Synod Biskupów 1980. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX, 1986.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2e54f7b0-a2e2-4940-b195-9abb879439c5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.