PL EN


2016 | 3 (11) | 259-274
Article title

Innowacyjność firm-lokatorów polskich parków technologicznych – wybrane wyniki badań terenowych

Content
Title variants
EN
Innovativeness of enterprises located in Polish technology parks – selected results of empirical research
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Innowacyjność MŚP można obecnie uznać za jeden z kluczowych czynników określających ich pozycję na rynku w wymiarze mikroekonomicznym, a także jako istotną determinantę konkurencyjności całej gospodarki narodowej. Ze względu na istotną rolę MŚP w kreowaniu PKB zdolność do implementacji nowych rozwiązań produktowych lub procesowych nabiera szczególnie istotnego znaczenia także w kontekście rosnącej konkurencji z przedsiębiorstwami na rynkach zagranicznych. Z tego też względu wspieranie i kreowanie innowacyjności firm jest ważnym priorytetem władz publicznych. Jednym z instrumentów polityki gospodarczej państwa, a polityki innowacyjnej szczególnie, są parki technologiczne. W rezultacie celem tego syntetycznego opracowania jest zarysowanie skali innowacyjności MŚP działających w polskich parkach technologicznych na podstawie przeprowadzonych badań empirycznych, a także osadzenie wskazanych wyników w kontekście istniejącego dyskursu naukowego w przedmiotowym obszarze badań. W opracowaniu wykorzystano metodę analizy systemowej oraz metody empiryczne pozyskiwania danych pierwotnych. Uzyskane wyniki badań wskazują na ograniczoną skalę innowacyjności MŚP w parkach technologicznych
Year
Issue
Pages
259-274
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2e5b2a4a-e98d-497e-9363-9e7db6101ae2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.