PL EN


2016 | 2 | 148-167
Article title

Jan Bartunek (1859–1912) – nauczyciel gimnazjalny w Rzeszowie jako badacz i użytkownik filozofii antycznej

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
In Galicia apart from University professors also junior secondary school teachers of classical languages scientifically dealt with philosophy and studies on history of ancient philosophy, which was an important addition to their didactic and popularizational work. Thanks to them the youth got first information from the field of philosophy. That is why their teachers’ influence cannot be overestimated. This article discusses the historic-philosophical output of one of Galician junior secondary school teachers – Jan Bartunek, who worked in Rzeszow in the last years of his life. In his output one may find both scientific works (on chronology of Plato’s dialogues) and popularizational works in which he appeared as a researcher and user of ancient philosophy emphasizing that its ethical message was still up to date at that time.
PL
W Galicji prócz profesorów uniwersyteckich także gimnazjalni nauczyciele języków klasycznych zajmowali się naukowo filozofią i badaniami nad historią filozofii starożytnej, co było ważnym dodatkiem do ich pracy dydaktycznej i popularyzatorskiej. Dzięki nim młodzież gimnazjalna zdobywała pierwsze wiadomości z dziedziny filozofii, zatem wpływu ich pedagogów w tym względzie nie można nie doceniać. W artykule została omówiona twórczość historycznofilozoficzna jednego z galicyjskich nauczycieli gimnazjalnych – Jana Bartunka, który ostatnie lata swego życia pracował w Rzeszowie. W jego dorobku można znaleźć zarówno prace naukowe (nt. chronologii dialogów Platona), jak i dzieła popularyzatorskie, w których prezentował się jako badacz i jako użytkownik antycznej filozofii, podkreślający aktualność jej etycznego przesłania.
Year
Issue
2
Pages
148-167
Physical description
Dates
published
2016-09-01
Contributors
author
 • Uniwersytet Zielonogórski
References
 • Bartunek Jan. 1897. O chronologicznem następstwie dyalogów Platońskich: Protagorasa, Gorgiasza i Menona, na podstawie zestawienia pewnych punktów treści etycznej i metodologicznej. Sprawozdanie Dyrektora C. K. Wyższego Gimnazyum w Rzeszowie, r. szk.
 • Bartunek Jan. 1898. Sprostowanie. Muzeum, R. XIV, z. 1.
 • Bartunek Jan. 1900. Wstęp. [w:] Wskazówki do szczęśliwego życia według pisarzów greckich i rzymskich. Oprac. Bartunek Jan. Rzeszów: J. A. Pelar.
 • Bartunek Jan. Sprostowanie. Muzeum, R. XVII.
 • Biegański S. 1901. Bartunek Jan, prof. c. k. wyższego gymnazyum w Rzeszowie. Wskazówki do szczęśliwego życia według starożytnych pisarzów greckich i rzymskich. Rzeszów, nakładem i drukiem I. A. Pelara (H. Czerny) 1900. 8º str. nlb 2, 377. Muzeum, R. XVII.
 • Błaszczyk Leon Tadeusz. 2003. Filologia klasyczna na Uniwersytecie Warszawskim w latach 1816-1915, cz. II: 1862-1915. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Daniel [C.]. 1855. Classische Studien, übersetzt v. [J.M.] Gaisser. Freiburg: (bdw).
 • Domański Juliusz. 2007. Użytkownicy i badacze dziedzictwa antycznego, czyli o różnicy między humanizmem i humanistyką. Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
 • Heeren. 1822. Geschichte des Studiums der klass. Litteratur. t.2. Göttingen: (bdw).
 • Jan Pudełek. 1985. Garść wspomnień (1904-1912), [w:] Szkoła charakterów. Księga Jubileuszowa I Gimnazjum i Liceum w Rzeszowie. Oprac. Świeboda Józef. Rzeszów: Wydawca Komitet przy I Liceum Ogólnokształcącym im. St. Konarskiego.
 • Kot S. 1985. Wspomnienia. [w:] Szkoła charakterów. Księga Jubileuszowa I Gimnazjum i Liceum w Rzeszowie. Oprac. Świeboda Józef. Rzeszów: Wydawca Komitet przy I Liceum Ogólnokształcącym im. St. Konarskiego.
 • Makara J. 1985. Student w czasach austriackich. [w:] Szkoła charakterów. Księga Jubileuszowa I Gimnazjum i Liceum w Rzeszowie. Oprac. Świeboda Józef. Rzeszów: Wydawca Komitet przy I Liceum Ogólnokształcącym im. St. Konarskiego.
 • Nekrologia. 1912. Muzeum, R. XXVIII.
 • O pierwszych trzech tetralogiach dzieł Platona. 1898. Rozprawy Akademii Umiejętności. Wydział Filologiczny, t. XI.
 • Palmstein Roman. 1878. Rzecz o znaczeniu studyów humanitarnych w starożytności i w naszych czasach. Progr. c. k. gimn. Franciszka Józefa. Lwów: (bdw).
 • Schneider S. 1898. Odpowiedź. Muzeum, R. XIV, z. 1.
 • Ueber die Echtheit, Reihenfolge und logische Theorien von Platos drei ersten Tetralogien. 1895. Archiv für Geschichte der Philosophie, t. IX, z. 1.
 • Z. Samolewicz. 1868. Stanowisko filologii klasycznej w naszym systemie naukowym. Szkoła, z. II, z. III.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2e608e49-1f6b-4df9-a975-e733dfe84087
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.