PL EN


Journal
2015 | 28 | 213-233
Article title

Świadectwo Jana Chrzciciela w czwartej Ewangelii

Content
Title variants
EN
The Witness of John the Baptist in the Fourth Gospel
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The present article describes the meaning and function of John the Baptist as the witness to Jesus Christ in the Fourth Gospel. The author shows the activity of John the Baptist in the wider context of the Fourth Gospel, where the various witnesses of God-Father, Son and Holy Spirit all lend a fundamental value for better understanding the existential and theological message of the Fourth Gospel. The article consists of three parts: (1) Terminology and meaning of “witness” in the Fourth Gospel; (2) John the Baptist as the witness in the text of the Fourth Gospel; (3) the theological ramifications of the mission of John the Baptist as the witness of Jesus. In this article the author tries to describe the witness of John the Baptist as not merely historical but still active and current for the people of XXI century.
PL
Niniejszy artykuł stanowi analizę znaczenia i funkcji Jana Chrzciciela jako świadka Jezusa Chrystusa w czwartej Ewangelii. Aktywność Jana Chrzciciela jako prekursora i świadka Mesjasza zostaje ukazana w szerszym kontekście narracji Janowej, w której świadectwo Ojca, świadectwo Syna i świadectwo Ducha Świętego ma fundamentalne znaczenie dla zrozumienia teologicznego i egzystencjalnego orędzia czwartej Ewangelii. Artykuł złożony jest z trzech części: 1. Terminologia i znaczenie świadectwa w czwartej Ewangelii; 2. Jan Chrzciciel jako świadek w narracji Ewangelii Janowej; 3. Teologiczne implikacje posłannictwa Jana Chrzciciela jako świadka Chrystusa. W niniejszym artykule autor ukazuje, że świadectwo Jana Chrzciciela nie traci nic na swojej aktualności dla współczesnego człowieka XXI wieku.
Journal
Year
Volume
28
Pages
213-233
Physical description
References
 • Achenbach R., „«A Prophet Like Moses» (Deuteronomy 18,15) – «No Prophet Like Moses» (Deuteronomy 34,10): Some Observations on the Relation Between the Pentateuch and the Latter Prophets”, The Pentateuch: International Perspectives on Current Research (red. T.B. Dozeman) (Tübingen 2011) 435-458.
 • Apostoli A., Paraclete: The Spirit of Truth in the Church (Cincinnati 2005).
 • Atkins J.D., „Reassessing the Origins of Deuteronomic Prophecy: Early Moses Traditions in Deuteronomy 18,15-22”, Bulletin for Biblical Research 23/3 (2013) 323-341.
 • Backhaus K., „Echoes from the wilderness: The historical John the Baptist”, Handbook for the Study of the Historical Jesus (red. T. Holmén – S.E. Porter) (Leiden 2011) II, 1747-1784.
 • Bauckham R., „Monotheism and Christology in the Gospel of John”, Contours of Christology in the New Testament (red. R.N. Longenecker) (Cambridge 2005) 148-166.
 • Ball D.M., „I Am” in John’s Gospel: Literary Function, Background and Theological Implications (Journal for the Study of the New Testament Supplement Series 124; Sheffield 1996).
 • Bednarz M., Jezus Sługą Pańskim według Nowego Testamentu (Tarnów 2001).
 • Cothenet É., La chaîne des témoins dans l'évangile de Jean: de Jean-Baptiste au disciple bien-aimé (Paris 2005).
 • Devillers L., „Dieu le Père dans le quatrième évangile”, Roczniki Teologiczne 52 (2005) 95-116.
 • Giblet J., „Jésus et le Père dans le IVe évangile”, L’Évangile de Jean (red. F.M. Braun) (Paris 1958) 111-130.
 • Glasson G.T., Moses in the Fourth Gospel (Studies in Biblical Theology 40; London 1963).
 • Goldish M., „The salvation of Jesus and Jewish Messiahs”, Jesus among the Jews. Representation and Thought (red. N. Stahl) (Routledge Jewish Studies Series; New York 2012) 106-118.
 • Harstin S., Moses as a Character in the Fourth Gospel: A Study of Ancient Reading Techniques (Journal for the Study of the New Testament Supplement Series 229; Sheffield 2002).
 • Jankowski A., Zarys pneumatologii Nowego Testamentu (Kraków 1982).
 • Jankowski A., „Paraklet”, Egzegeza Ewangelii św. Jana (red. F .Gryglewicz) (Lublin 1992).
 • Jankowski A., Duch Święty dokonawcą zbawienia. Nowy Testament o posłannictwie eschatologicznym Ducha Świętego (Kraków 2003).
 • Joel M., „John the Baptist and Jesus”, When Judaism and Christianity Began. I. Christianity in the Beginning. Essays in Memory of Anthony J. Saldarini (red. A.J. Avery-Peck et al.) (Supplements to the Journal for the Study of Judaism; Leiden 2004) 179-197.
 • Jóźwiak F., „Świadectwo Jana Chrzciciela o Jezusie Chrystusie w świetle IV Ewangelii”, Ateneum Kapłańskie 81 (1973) 414-433.
 • Kazmierski C.R., John the Baptist – Prophet and Evangelist (Zacchaeus Studies: New Testament; Collegeville 1996).
 • Kempiak R., „Apokalipsa Janowa i jej przesłanie na temat wolności”, Apokaliptyka wczesnego judaizmu i chrześcijaństwa (red. M.S. Wróbel) (Analecta Biblica Lublinensia 6; Lublin 2010) 195-210.
 • Kuśmirek A., Posłannictwo Jezusa Chrystusa według Czwartej Ewangelii (Warszawa 2003).
 • La Potterie I. de, „Jean-Baptiste et Jésus témoins de la vérité d’après le IVe Évangile”, Le témoignage (red. E. Castelli) (Paris 1972) 317-329.
 • Lee D.A., „Witness in the Fourth Gospel: John the Baptist and the Beloved Disciple as Counterparts”, Australian Biblical Review 61 (2013) 1-17.
 • Lemański J., „Cierpienia «Sługi Boga» typem zbawczej pasji Chrystusa”, Verbum Vitae 1 (2002) 75-101.
 • Léon-Dufour X. (red.), Słownik teologii biblijnej (Poznań 1990).
 • Łach S., „Mesjanizm we współczesnej biblistyce”, Mesjasz w biblijnej historii zbawienia (red. S. Łach – M. Filipiak) (Lublin 1974) 13-24.
 • Manns F., „Jean-Baptiste, témoin de Jésus d'après le quatrième Évangile”, Studia Hierosolymitana (red. G.C. Bottini) (Jerusalem 1982) III, 97-119.
 • Mędala S., „Kontemplacja Boga w Jezusie według Czwartej Ewangelii”, Collectanea Theologica 70 (2000) 37-53.
 • Mickiewicz F., Świadkowie zbawczego posłannictwa oraz mesjańskiej i boskiej godności Jezusa w pismach św. Łukasza i św. Jana (Ząbki 2003).
 • Nihan C., „«Un prophète comme Moïse» (Deutéronome 18,15): genèse et relectures d’une construction deutéronomiste”, La construction de la figure de Moïse (red. T. Römer) (Paris 2007) 43-76.
 • Öhler M., „Who was John the Baptist?: From John 1,19-28 to Heracleon”, „For it is written”: essays on the function of Scripture in Early Judaism and Christianity (red. J. Dochhorn) (Early Christianity in the Contet of Antiquity 12; Frankfurt am Main 2011) 101-118.
 • Pastorelli D., Le Paraclet dans le corpus johannique (BZNW 142; Berlin 2006).
 • Schlosser J., Le Dieu de Jésus. Étude exégétique (Paris 1987).
 • Suski A., „Przekaz świadectwa Jana Chrzciciela w Czwartej Ewangelii”, Collectanea Theologica 71/1 (2001) 91-102.
 • Van Der Merwe D.G., „The Historical and Theological Significance of John the Baptist as He Is Portrayed in John 1”, Neotestamentica 33 (1999) 267-292.
 • Williams C.H., I am He. The Interpretation of „Ani Hu” in Jewish and Early Christian Literature (WUNT II/113; Tübingen 2000).
 • Witczyk H., „«Oto Baranek Boży zwyciężający grzech świata» (J 1,29). Eucharystia a «grzech świata»”, Biblia o Eucharystii (red. S. Szymik) (Lublin 1997) 127-149.
 • Witczyk H., Kościół Syna Bożego. Studium Eklezjologii Czwartej Ewangelii (Kielce 2012).
 • Wróbel M.S., Who are the Father and his Children in Jn 8:44? The Literary, Historical and Theological Analysis of Jn 8:44 and its Context (Paris 2005).
 • Wróbel M.S., „Dwa dary Ukrzyżowanego: Maryja i Duch (J 19,25-37)”, Salvatoris Mater 38 (2008) 31-44.
 • Wróbel M.S., „Jezus Janowy jako Objawiciel oblicza Ojca”, Verbum Vitae 20 (2011) 191-203.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2e6341fe-e6c2-4b4a-885c-56a0bf9d5f54
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.