PL EN


2013 | 1 | 39-49
Article title

Niemieckie biografie chwili (1946–1948) –próba typologii narracji

Title variants
EN
German biographies of a moment (1946–1948) – towards a typology of a narrative
Languages of publication
PL
Abstracts
W artykule przedstawiono nieznany szerzej periodyk niemiecki wychodzący w latach 1946–1948 w Berlinie: „Monatsberichte der ehemaligen Kirchengemeinden von Landsberg (Warthe) Stadt und Land” jako świadectwo kształtowania tożsamości adaptacyjnej uchodźców – landsberczyków, którzy stracili ziemię rodzinną po II wojnie światowej w wyniku przesunięcia granic Niemiec i Polski. W omówieniu dokonano próby zdefiniowania paradygmatu narracji kulturowo zamkniętej. Na przykładzie „Monatsberichte” ukazano jeden z wariantów tej narracji, charakterystyczny dla społeczności złączonej cierpieniem, wyznawaną religią i idealizacją życia w utraconym Heimacie.
EN
This paper presents a little known German magazine coming out in the years 1946 to 1948 in Berlin: Monatsberichte der ehemaligen Kirchengemeinden von Landsberg (Warthe) Stadt und Land as evidence of the formation of adaptive identity of refugees – inhabitants of Landsberg who lost their land after World War II as a result of moving the borders of Germany and Poland. The discussion is an attempt to define the paradigm of a culturally closed narrative. One variant of this narrative, characteristic of communities united by grief, professed religion and idealization of life in a lost Heimat is presented based on the example of Monatsberichte.
Year
Issue
1
Pages
39-49
Physical description
Contributors
References
  • Handt Dietrich, Einleitung. W: Quellen und Darstellungen zur Geschichte des Landsberger Landes.Heft 1, Herford 2000.Sikorski Juliusz, Spór o parafię. Z dziejów katolickiej parafii pw. św. Krzyża w Gorzowie (VII–VIII1945), „Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny” 2006, nr 13.Taborska Katarzyna, Kreowanie zbiorowej tożsamości pogranicza w wybranych tekstach „KalendarzyZiem Odzyskanych”. W: Język. Religia. Tożsamość. Tom III, red. Grzegorz Cyran, ElżbietaSkorupska-Raczyńska, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w GorzowieWielkopolskim, Gorzów Wielkopolski 2009.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2353-8694
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2e6dcd34-7a92-4ed6-9d38-f3ebe14643a8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.