PL EN


Journal
2014 | 18 | 61-88
Article title

Perché Interpretare

Authors
Content
Title variants
PL
Dlaczego interpretacja
Languages of publication
IT PL
Abstracts
PL
Autor przedstawia konieczność interpretacji Słowa Bożego spisanego i zakotwiczonego w starożytnych kategoriach, które domagają się analizy historyczno-krytycznej. Koncentruje się jednak na samym akcie interpretacji. W tym celu przedstawia najpierw mówiącego Boga, który objawia samego siebie i tajemnicę swej woli z zamiarem ustanowienia przymierze z ludźmi. Z mówieniem Boga mamy jednak do czynienia od samego stworzenia świata, kiedy tworzona jest historia. Bóg mówił także przez proroków, którzy byli natchnionymi interpretatorami słowa. To oni musieli zmierzyć się z językiem, adresatami, nowymi objawieniami. Oni jako tłumacze-interpretatorzy stali się świadkami prawdziwości przesłania, które głosili. I chociaż domagali się od tłumaczy całkowitego posłuszeństwa, bazując na boskim autorytecie, byli jednak ograniczeni swoim człowieczeństwem. Spisali swoje świadectwa, chociaż nie zawsze zajmowali się tym sam. Cały ten proces spisywania ukazuje narodziny tekstu kanonicznego. Tekst ten w swoim odbiorze domaga się czytelnika, który dokonuje pierwszej interpretacji z chwilą wejścia z nim w kontakt. Specyfika tekstu domaga się jednak czytania z uwzględnieniem tradycji wiary.
Journal
Year
Issue
18
Pages
61-88
Physical description
Contributors
author
  • Pontificio Ateneo S. Anselmo di Roma
  • VITERBO
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2e719372-1642-43ed-ba04-0764f4f044be
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.