PL EN


2014 | 2 | 79-89
Article title

Rodzina w procesie wsparcia społecznego i zawodowego osoby niepełnosprawnej

Content
Title variants
EN
The Support of the Family in the Process of Social and Professional Development of Disabled Persons
Languages of publication
Abstracts
EN
Without prejudice to numerous institutions organized in the best possible way, nothing affect interpersonal relations as much as individual, empathic and intimate contact with other human being does. The greatest help in case of any challenge is the support of another person followed by an institution. The similar thesis was put forward but A. Zurek who claimed that people comprise the most important link in the process or rehabilitation, both those who provide care and those who receive it. When people face the fact of disability so called first circle of support seems to play a major role in dealing with the experience. Its purpose is to provide specific type of support aimed at creating measures to overcome negative consequences of the disability. Social support includes care, trust, respect (emotional support), expressing acceptance, encouragement and understanding. The purpose of this article is to show the importance of human assistance as a crucial component of social and proffessional rehabilitation of people with disabilities.
Keywords
Year
Issue
2
Pages
79-89
Physical description
Contributors
References
 • Axer A., Społeczne systemy wsparcia w środowisku chorego psychicznie, „Studia Socjologiczne” 1983, nr 4.
 • Barczyński A., Radecki P., Identyfikacja przyczyn niskiej aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych, Krajowa Izba Gospodarczo-Rehabilitacyjna, Warszawa 2008.
 • Bartkowski J., Między stygmatyzacją a odrzuceniem. System szkolny a przygotowanie zawodowe młodych osób niepełnosprawnych, [w:] Młodzi niepełnosprawni – aktywizacja zawodowa i nietypowe formy zatrudnienia, red. E. Giermanowska, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2007.
 • Belzyt J., Niepełnosprawność. Edukacja. Dorosłość. Studium przypadku osoby ociemniałej, Oficyna Wydawnicza Impuls,Kraków 2012.
 • Błeszyńska K., Niepełnosprawność a struktura identyfikacji społecznych, Wydawnictwo Akademickie „Żak” Warszawa 2001.
 • Brzezińska A., Woźniak A., Maj K., Osoba z ograniczoną sprawnością na rynku pracy, Wydawnictwo Academica SWPS,Warszawa 2007.
 • Ćwirynkało K., Włodarczyk-Dudka M., Diagnoza i podstawy rehabilitacji osób z niepełnosprawnością wielozakresową, [w:] Rehabilitacja i edukacja osób z niepełnosprawnością wielozakresową, red. K. Ćwirynkało, C. Kosakowski, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012.
 • Eszyk J., Aspiracje życiowe młodzieży niepełnosprawnej, [w:] Niepełnosprawność i rehabilitacja osób dorosłych jako problem medyczny i społeczny w Polsce, red. I. D. Karwat Wydawnictwo Liber, Lublin 2002.
 • Janocha W., Rodzina z osobą niepełnosprawną w społecznym systemie wsparcia, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2009.
 • Kirenko J., E. Sarzyńska, Bezrobocie, niepełnosprawność, potrzeby, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2010.
 • Kirenko J., Wsparcie społeczne osób z niepełnosprawnością, Wydawnictwo WSUPIZ, Ryki 2002.
 • Paszkowicz M. A., Osoby niepełnosprawne a zdolność do zatrudnienia, [w:] Społeczne korzyści zatrudniania osób niepełnosprawnych, red. A. Barczyński, Krajowa Izba Gospodarczo-Rehabilitacyjna, Warszawa 2008.
 • Rutkowska E., Wsparcie jako istotny element rehabilitacji kompleksowej osób z niepełnosprawnością,„Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania” nr III/2012 (4).
 • Szczupał B., Wybrane bariery związane z edukacją i sytuacją zawodową młodzieży z dysfunkcją narządu ruchu, „Aktywizacja Zawodowa Osób Niepełnosprawnych”, 3–4/2006.
 • Szluz B., Wsparcie społeczne rodziny osoby niepełnosprawnej, „Roczniki Teologiczne” t. LIV, zeszyt 10, 2007.
 • Żurek A., Wybrane zagadnienia rehabilitacji osób niepełnosprawnych, [w:] Psychospołeczne podstawy rehabilitacji osób niepełnosprawnych, red. S. Kowalik, Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1999.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2e71be52-9f4b-4600-8d7c-0d97ca8c348b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.