PL EN


2013 | 1 | 111-138
Article title

Ochrona i troska o dziecko i dzieciństwo. Niemoc czy niedostateczna kontrola?

Authors
Content
Title variants
EN
The protection and care of children and the childhood. Impotence or insufficient control?
Languages of publication
Abstracts
EN
The article presents various aspects of taking care of a child. Made an analysis of the child’s position in the individual epochs. The author conducted analysis of the child’s position across centuries. The summary is aimed at persuading the reader to in-depth reflection on the modern image of education and child care.
Keywords
Year
Issue
1
Pages
111-138
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, dwaloszek@o2.pl
References
 • Ałpatow M.W., Historia sztuki, t. I, II, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1968.
 • Aries P., Historia dzieciństwa, Wydawnictwo Aletheia, Gdańsk 1995.
 • Bandyckie wakacje. Gazeta Lubuska. 15 lipca 2002.
 • Bobrowska-Nowak W., Historia wychowania przedszkolnego, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1972.
 • Davies N., Europa, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków 1998.
 • Dobrowolski T., Nowoczesne malarstwo polskie, Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich, Wrocław–Kraków 1960.
 • Dostojewski F., Zbrodnia i kara.
 • Eco U., Semiologia życia codziennego. Warszawa 1993.
 • Ekman P., Dawidson R., Natura emocji, Wydawnictwo GWP, Gdańsk 2005.
 • Erikson E., Dzieciństwo i społeczeństwo, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 1997.
 • Falkowska M.(red.), O stylach życia Polaków, Centrum Badań Opinii Społecznej, Warszawa1997.
 • „Familia Christiana” 2013.
 • Finkielkraut A., Porażka myślenia, Niezależna Oficyna Wydawnicza, Kraków 2005.
 • Fromm E., Zdrowe społeczeństwo, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1996.
 • Gadamer H.G., Prawda i metoda, Wydawnictwo Inter Esse, Kraków 1993.
 • Glennon L. (red.), Nasze czasy. Ilustrowana historia XX w., Wydawnictwo Świat Książki, Warszawa 2001.
 • Hirszowicz M., Spory o przyszłość. Klasa. Polityka. Jednostka, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 1997.
 • Jacyno M., Szulżycka A., Dzieciństwo. Doświadczenie bez świata, Oficyna Naukowa, Warszawa 1999.
 • Korczak J., Jak kochać dziecko. Momenty wychowawcze. Prawo dziecka do szacunku, Oficyna Wydawnicza Latona, Warszawa 1993.
 • Knap J., Bobo gangi, „Newsweek“ nr 34/2002.
 • Key E. Stulecie dziecku, Nasza Księgarnia,Warszawa 1928.
 • Kurowicki J., Normalność jako sen idioty, Zielona Góra 1994.
 • Kurowicki J., Normalność jako sen idioty, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. T. Kotarbinskiego, Zielona Góra 1998.
 • Levi Strauss C., Smutek tropików.
 • Mayor F., Przyszłość świata, Wydawnictwo Fundacja Studiów i Badań Edukacyjnych, Warszawa 2000.
 • Mikeładze T., Porno bez limitów, „Nowaja Gazieta”, czerwiec 2002.
 • Ministerstwo Zdrowia, Narodowy program profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2011–2915. Warszawa 2010.
 • Nietzsche F., Tako rzecze Zaratustra, Wydawnictwo Antyk, Kęty 2004.
 • Odone C., Perwersja w reklamie. „Forum” nr 31/2012.
 • Piechowski J., Dawny Babilon i Irak współczesny, Wydawnictwo Książka i Wiedza Warszawa 1963.
 • Różewicz T., Wiersze. Poznań 1968.
 • Rousseau J.J., Umowa społeczna, Wydawnictwo Antyk, Poznań 1999.
 • Sole J. rozm. przepr. Dominique Simonnet, Miłość bez miodu: moralność renesansu, „Forum” 2002, nr 34.
 • Schulz B., Sklepy cynamonowe. Kraków 1994.
 • Suchodolski B. (red.), Strategia obrony i rozwoju cywilizacji humanistycznej, Wydawnictwo Elipsa, Warszawa 1997.
 • Toffler A., Trzecia fala. Wydawnictwo PIW, Warszawa 1998.
 • Tołstoj L., Dzienniki 1847–1894, Wydawnictwo Literackie, Warszawa 1973.
 • Waloszek D., Szanse edukacyjne młodego pokolenia ze środowiska wiejskiego. Dokument czasu przemian. Zielona Góra 2001.
 • Waloszek D. (red.), Nowe stulecie dziecku, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Zielona Góra 2001.
 • Waloszek D., Pedagogika przedszkolna. Metamorfoza statusu i przedmiotu badań, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogiczne, Kraków 2006.
 • Więcka A., Wielki wypas Polaków, „Newsweek” nr 34/2002.
 • Wilk E., Mama ma kota, „Polityka” 2013.
 • Vigarello G. (red.), Historia ciała. Od renesansu do Oświecenia, t. 1, Słowo/Obraz Terytoria Wydawnictwa, Gdańsk 2011.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2e7421d4-759a-4e6d-8d5e-732e8876cf34
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.