PL EN


2015 | 2/2015 (52), t.1 | 125-134
Article title

Standaryzacja funkcjonalności i modelowanie systemu B2B

Content
Title variants
EN
Standardizing the Functionalities and Modeling of the B2B System
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest prezentacja wyników badań przeprowadzonych w ramach drugiego etapu projektu „Opracowanie nowoczesnego i zaawansowanego systemu B2B opartego o technologie internetowe w wyniku prac badawczo-rozwojowych”, które doprowadziły do standaryzacji funkcjonalności głównych modułów systemu typu B2B oraz opracowania modelu jego budowy. W pierwszej części artykułu omówiono standard zapisu funkcjonalności w systemie B2B, w drugiej zaś zaprezentowano model systemu B2B.
EN
The aim of the paper is to present the results of research carried out within the framework of the second phase of the project called “The development of a modern and advanced B2B system based on Internet technologies through research and development works”, which led to the standardization of the functionality of system core modules and the design of a B2B system model. The first part of the paper discusses the standard recording functionality of the B2B system, and the next part presents the model of the B2B system.
Year
Pages
125-134
Physical description
Dates
published
2015-02-02
Contributors
References
  • Łobaziewicz, M. (2014). Platformy integracyjne oparte na modelu relacji biznesowych. W: A. Nowicki i D. Jelonek (red.), Technologie informacyjne w kreowaniu przedsiębiorczości. Częstochowa: Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej.
  • McLaughlin, B., Pollice, G. i West, D. (2006). Head First Object Oriented Analysis and Design. USA: O’Reilly Media. Opracowanie nowoczesnego i zaawansowanego systemu B2B opartego o technologie internetowe w wyniku prac badawczo-rozwojowych. Część 2. (2014). Rzeszów.
  • Schmuller, J. (2003). UML dla każdego. Gliwice: Helion.
  • Siau, K. i Lee, L. (2004). Are Use Case and Class Diagrams Complementary in Requirements Analysis? An Experimental Study on Use Case and Class Diagrams in UML. Requirements Engineering, 9 (4).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1644-9584
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2e77215c-ba05-4711-8072-b39de596b6d3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.