PL EN


2014 | 105 | 2 | 127-145
Article title

Odnaleziony autograf francuskiego wiersza Juliusza Słowackiego

Title variants
EN
A Regained Autograph of Juliusz Słowacki’s French Poem
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł zawiera szczegółowy opis odnalezionego przez francuskiego antykwariusza sztambucha (album amicorum) Kory Pinard, córki paryskiego drukarza, z oryginalnymi wpisami artystów i poetów z lat 1832–1842. Do najcenniejszych wpisów należy autograf francuskiego wiersza Juliusza Słowackiego pt. "Le Cimetière du Père-Lachaise", znany dotąd tylko z kopii zawierającej wersy 22–48. Autorzy publikacji, sięgając do kontekstów życia literackiego Paryża lat trzydziestych XIX wieku, do biografii autorów francuskich i do twórczości Słowackiego, przedstawiają związki polskiego poety z rodziną Pinard, genezę jego wiersza oraz szereg relacji intertekstualnych łączących odnaleziony utwór z wierszem "Paryż", a także z twórczością innych romantyków (Byron). Publikacja przynosi pierwszą krytyczną edycję utworu w oryginalnej wersji francuskiej wraz z tłumaczeniem polskim.
EN
The article includes a detailed description of an album (album amicorum) which belonged to Kora Pinard, a Parisian printer’s daughter, with original inscriptions from 1832–1842 by artists and poets, found by a French antiquarian. One of the most precious of the inscriptions is an autograph of Juliusz Słowacki’s French poem "Le Cimetière du Père-Lachaise", known to date only from a copy containing lines 22–48. Referring to the contexts of 1830s literary life in Paris, to French authors biographers and to Słowacki’s literary creativity, the authors of the paper present the connections of the Polish poet with the Pinard family, the origin of the poem in question, as well as an array of intertextual relationships between Słowacki’s poem and the poem "Paryż" ("Paris") and also between other Romantics (Byron). The publication offers the first critical edition of the poem in the original French version with the Polish translation.
Year
Volume
105
Issue
2
Pages
127-145
Physical description
Dates
published
2014-06-25
Contributors
  • Uniwersytet Łódzki
  • Paris
  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń
  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0031-0514
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2e7d8289-47e1-4cb0-9dfc-48a66ecdf013
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.