PL EN


2014 | 13 | 3 | 229-248
Article title

Ojcowie małych dzieci – doświadczenia, obserwacje i wnioski z pracy w ramach programu Dobry Rodzic – Dobry Start Fundacji Dzieci Niczyje

Content
Title variants
EN
Fathers of young children – experiences, observations and conclusions from the work carried out within the Good Parent - Good Start programme run by the Nobody’s Children Foundation
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W niniejszym badaniu opisano odczucia 27 ojców uczestniczących w pięciu grupach fokusowych, które przeprowadzono pod koniec 2009 roku na zlecenie Tweddle Child and Family Health Service w Melbourne. W tym badaniu ojcowie opisują swoje spotkania z profesjonalistami, którzy często postrzegali ich jako drugoplanowych lub niepełnoetatowych opiekunów. Ojcowska niekompetencja jest silnie zakorzeniona w kulturze, podobnie jak przedstawianie ojców jedynie jako pomocników. Ojcowie objęci badaniem sprzeciwiali się jednak założeniu, że są drugoplanowymi zawodnikami, czy jak to ujął jeden z badanych „piątym kołem u wozu”. Celem badania było zidentyfikowanie barier i szans w odniesieniu do zaangażowania ojców w stacjonarne programy wsparcia rodziców. Wyniki wskazują, że badani ojcowie określali siebie jako część rodzicielskiej drużyny i brak uznania ich roli wpływał na poziom ich zaangażowania w korzystanie z oferowanego wsparcia.
EN
The article is based on the experience gathered by the clinical team within Good Parent – Good Start programme conducted by the Nobody’s Children Foundation. It tries to characterize a specific target group that is the fathers, who enrolled in the programme. Information collected in individual contact allowed to answer the following questions: where did the fathers get the information about the programme, what were the declared reasons for enrolment, in which specific moment of their life did they look for help, and which form of support did they decide to use. Statistical data presented in the article comes from the data base of all fathers who participated in the Good Parent – Good Start programme during 3 years (2011–2013).
Year
Volume
13
Issue
3
Pages
229-248
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2e8262b9-fcbd-4390-a2e2-eeaf2d9e6e27
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.