PL EN


2017 | 3/2017 (69), t.1 | 25-41
Article title

System ochrony zdrowia w Polsce – zmiana modelu

Content
Title variants
EN
Health Care System in Poland – A Change of the Model
Languages of publication
EN PL
Abstracts
PL
Obecny rząd przygotowuje istotną reformę systemu ochrony zdrowia. W Polsce funkcjonuje obecnie ubezpieczeniowy model ochrony zdrowia. Płatnikiem jest Narodowy Fundusz Zdrowia. W 2018 r. model ubezpieczeniowy ma zostać zastąpiony przez model budżetowy (podatkowy). Ochrona zdrowia ma być finansowana z budżetu państwa i dostępna dla wszystkich. Zmiana modelu systemu ochrony zdrowia stanowi powrót do czasów PRL. W artykule przedstawiono możliwe europejskie modele ochrony zdrowia, a także obecny model polski. W artykule zawarto wybrane uwagi krytyczne w zakresie planowanej zmiany modelu ochrony zdrowia w Polsce. Uwagi dotyczą m.in. dostępności do świadczeń oraz ich finansowania. Słowa kluczowe: system, ochrona zdrowia, reforma, ubezpieczenia, podatki.
EN
The present government is preparing a major reform of the healthcare system. Currently, Poland has an insurance-based health care model. The payer is the National Health Fund. In 2018, the insurancebased model will be replaced by a budget (tax)-based model. Health care will be financed by the state budget and will be available to everyone. Changing the model of the health care system is a return to the times of the Polish People’s Republic. The article presents possible European models of health care and the current Polish model. The article includes selected critical comments regarding the planned change of the health care model in Poland. The comments relate to, among others, access to services and their financing.
Year
Pages
25-41
Physical description
Dates
online
2017-09-15
Contributors
References
  • Jasiński, G. (2001). Wybrane aspekty organizacji i metod finansowania systemów ochrony zdrowia w państwach europejskich. Biuletyn Kas Chorych, (3–4).
  • Kautsch, M., Klich, J. i Whitfeld, M. (2001). Zarządzanie w opiece zdrowotnej. Kraków: Wyd. UJ.
  • Krajewski-Siuda, K. i Romaniuk, P. (2011). Zdrowie publiczne. Stan obecny, reformy ostatnich 20 lat, model docelowy . Instytut Sobieskiego.
  • Niżnik, J. (2004). W poszukiwaniu racjonalnego systemu finansowania ochrony zdrowia. Bydgoszcz–Kraków: Oficyna Wydawnicza Branta.
  • Paszkowska, M. (2015a). System ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce. Warszawa: Difin.
  • Paszkowska, M. (2015b). Zarządzanie podmiotami wykonującymi działalność leczniczą. Warszawa: Difin.
  • Paszkowska, M. (2016). Planowane ustawowe zmiany w systemie PRM. Na Ratunek, (6).
  • Suchecka, J. (2010). Ekonomia zdrowia i opieki zdrowotnej. Warszawa: Wolters Kluwer.
  • WHO. (2000). The World Health Report 2000. Health Systems: Improving Performance. Geneva: WHO.
  • Włodarczyk, C. i Paździoch, S. (2001). Systemy zdrowotne, zarys problematyki. Kraków: Wyd. UJ.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1644-9584
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2e82a8a2-7c52-49e2-8255-38fe8ca5f557
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.