PL EN


2019 | 2/2019 (82) | 96-108
Article title

Organizational Learning in Industry 4.0

Content
Title variants
PL
Organizacyjne uczenie się w Przemyśle 4.0
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Globalisation and the scarcity of resources have contributed to the need to implement and meet higher customer expectations while reducing the number of employees, the workload, and resource depletion. This situation initiated Industry 4.0, the foundation of which is the implementation and dissemination of modern technologies related to process autonomization, artificial intelligence, and the Internet of Things. They are to contribute to improvements in terms of increased efficiency, decision-making, as well as the creation and maintaining of competitive advantage. Changes in the field of robotics, artificial intelligence, and automation technologies indicate that with the growth of their importance and implementation in organisations, changes need to be introduced in the management of organisations, particularly in the context of organisational processes that form the basis for making knowledge-based decisions. This article’s aim is to identify the meaning of organisational learning for Industry 4.0 implementation. For the purpose of the article, a literature analysis was carried out using the method of systematic literature review. A model on organizational learning within the Industry 4.0 was proposed. The results of analyses show that organisational learning is strictly related to Industry 4.0, as it stimulates the development, acquisition, transformation, and use of new knowledge, which is, in turn, crucial for the implementation of Industry 4.0. The article also proposes guidelines for management practitioners who may consider the introduction of Industry 4.0 tools into work as a challenge.
PL
Globalizacja i niedobór zasobów przyczyniły się do konieczności realizacji i spełnienia wyższych oczekiwań klientów przy jednoczesnym zmniejszeniu liczby pracowników, nakładu pracy i zużyciu zasobów. Sytuacja ta zapoczątkowała Przemysł 4.0., u podstaw którego znajdują się wdrożenie i rozpowszechnienie nowoczesnych technologii powiązanych z automatyzacją procesów, sztuczną inteligencją oraz Internet of Things. Wszystko to ma przyczynić się do usprawnień, poprawy wydajności, podejmowania decyzji oraz generowania i utrzymania przewagi konkurencyjnej. Zmiany w dziedzinie robotyki, sztucznej inteligencji i technologii automatyzacji wskazują, że wraz ze wzrostem ich znaczenia i wdrażania w organizacjach, istnieje konieczność wprowadzania zmian w zarządzaniu, szczególnie w kontekście procesów organizacyjnych stanowiących podstawę do podejmowania decyzji opartych na wiedzy. Celem artykułu jest identyfikacja znaczenia organizacyjnego uczenia się dla implementacji Przemysłu 4.0. Zaproponowano model wdrożenia Przemysłu 4.0 z uwzględnieniem organizacyjnego uczenia się. Na potrzeby artykułu została przeprowadzona analiza literatury z wykorzystaniem metody systematycznego przeglądu literatury. Wyniki przeprowadzonych analiz wskazują, że organizacyjne uczenie się jest ściśle powiązane z Przemysłem 4.0, ponieważ stymuluje rozwój, pozyskiwanie, przekształcanie i wykorzystywanie nowej wiedzy, a co w dalszej kolejności ma znaczenie dla wdrożenia Przemysłu 4.0. W artykule zaproponowano także wskazówki dla praktyków zarządzania, którzy mogą uznać wprowadzenie narzędzi Przemysłu 4.0 do pracy za wyzwanie.
Year
Issue
Pages
96-108
Physical description
Dates
published
2019-05-06
Contributors
 • Jagiellonian University
References
 • 1. Argote, L. (2011). Organizational learning research: Past, present and future. Management Learning, 42(4), 439–446.
 • 2. Brousell, D.R., Moad, J.R., & Tate, P. (2014). The Next Industrial Revolution: How the Internet of Things and Embedded, Connected, Intelligent Devices will Transform Manufacturing. Frost & Sullivan, A Manufacturing Leadership White Paper. Retrieved from: https://www.allegient.com/wp-content/uploads/FS_Industrial_revolution.pdf.
 • 3. Chen, G. (2005). Management practices and tools for enhancing organizational learning capability. SAM Advanced Management Journal, 1.
 • 4. Crossan, M.M. (2007). Organizational learning. In: S.R. Clegg, J.R. Bailey (eds.), International Encyclopedia of Organization Studies. London: Sage.
 • 5. Crossan, M.M., Lane, H., & White, R. (1999). An organizational learning framework: from intuition to institution. Academy of Management Review, 3(24).
 • 6. Del Giudice, M., & Della Peruta, M.R. (2016). The impact of IT-based knowledge management systems on internal venturing and innovation: a structural equation modelling approach to corporate performance. Journal of Knowledge Management, 20(3).
 • 7. Ediz, C. (2018). Evaluation of Industry 4.0 from a Knowledge Management Perspective. International Congress on Politic, Economic and Social Studies, 4.
 • 8. Huber, G.P. (1991). Organizational learning: the contributing processes and the literatures. Organization Science, 2(1).
 • 9. Ibarra, D., Jaione, G., & Igartua, J.I. (2018). Business model innovation through Industry 4.0: A review. Procedia Manufacturing, 22.
 • 10. Jeyaraj, A., Rottman, J.W., & Lacity, M.C. (2006). A review of the predictors, linkages, and biases in IT innovation adoption research. Journal of Information Technology, 21.
 • 11. Jones, O., & Macpherson, A. (2006). Inter-organizational learning and strategic renewal in SMEs: extending the 4I framework. Long Range Planning, 39(2).
 • 12. Karaosman, H., Morales-Alonso, G., Brun, A., & Rosen, M.A. (2017). From a systematic literature review to a classification framework: Sustainability integration in fashion operations. Sustainability, 9.
 • 13. Khedhaouria, A., & Jamal, A. (2015). Sourcing knowledge for innovation: knowledge reuse and creation in project teams. Journal of Knowledge Management, 19(5).
 • 14. Koberg, C.S., Detienne, D.R., & Heppard, K.A. (2003). An empirical test of environmental, organizational, and process factors affecting incremental and radical innovation. Journal of High Technology Management Research, 14.
 • 15. Kovacs, G., & Kot, S. (2016). New Logistics and Production Trends as the Effect of Global Economy Changes. Polish Journal Management Studies, 14.
 • 16. Lasi, H., Fettke, P., Feld, T., & Hoffmann, M. (2014). Industry 4.0. Business & Information Systems Engineering, 4(6).
 • 17. Lee, J. (2013). Industry 4.0 in Big Data Environment. German Harting Magazine, Technology Newsletter, 26.
 • 18. Macaulay, J., Buckalew, L., & Chung, G. (2015). Internet of Things In Logistics. Germany: DHL Customer Solutions & Innovation.
 • 19. Maden, C. (2012). Transforming public organizations into learning organizations: a conceptual model. Public Organization Review, 12(1).
 • 20. Matlay, H. (2000). Organisational learning in small learning organisations. Education + Training, 42(4/5).
 • 21. Nov, O., & Ye, C. (2008). Personality and Technology Acceptance: Personal Innovativeness in IT, Openness and Resistance to Change. Proceedings of the 41st Annual Hawaii International Conference on System Sciences. HICSS.
 • 22. Pan, M., Sikorski, J., Kastner, C.A., Akroyd, J., Mosbach, S., Lau, R., & Kraft, M. (2015). Applying Industry 4.0 to the Jurong Island Eco-industrial Park. EnergyProcedia, 75.
 • 23. Phipps, R., & Simmons, C. (2017). Understanding Customers. Oxford: Butterworth Heinemann.
 • 24. Rokita, J. (2005). Zarządzanie strategiczne. Tworzenie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej. Warszawa: PWE.
 • 25. Saban, K., Lanasa, J., Lackman, C., & Peace, G. (2000). Organizational learning: A critical component to new product development. Journal of Product & Brand Management, 9(2).
 • 26. Salim, I.M., & Sulaiman, M.B. (2011). Impact of organizational innovation on firm performance: Evidence from Malaysian-based ICT companies. Business and Management Review, (5).
 • 27. Sanders, A., Elangewaran, C., & Wulfsberg, J. (2016). Industry 4.0 Implies Lean Manufacturing: Research Activities in Industry 4.0 Function as Enablers for Lean Manufacturing. Journal of Industrial Engineering and Management, 9(3).
 • 28. Schulze, A., Schmitt, P., Heinzen, M., Mayrl, P., Heller, D., & Boutellier, R. (2013). Exploring the 4I framework of organisational learning in product development:value stream mapping as a facilitator. International Journal of Computer Integrated Manufacturing, 26(12).
 • 29. Shamim, S., Cang, S., Yu, H., & Li, Y. (2016). Management approaches for Industry 4.0: A human resource management perspective. IEEE Congress on Evolutionary Computation.
 • 30. Shamim, S., Cang, S., Yu, H., & Li, Y. (2017). Examining the Feasibilities of Industry 4.0 for the Hospitality Sector with the Lens of Management Practice. Energies, 10.
 • 31. Soto-Acosta, P., Colomo-Palacios, R. & Popa, S. (2014). Web knowledge sharing and its effect on innovation: An empirical investigation in SMEs. Knowledge Management Research & Practice, 12(1).
 • 32. Stevens, E., & Dimitriadis, S. (2004). New service development through the lens of organisational learning: Evidence from longitudinal case studies. Journal of Business Research, 57(10).
 • 33. Sun, P.Y.T., & Anderson, M.H. (2010). An examination of the relationship between absorptive capacity and organizational learning, and a proposed integration. International Journal of Management Reviews, 2(12).
 • 34. Trantopoulos, K., von Krogh, G., Wallin, M. W., & Woerter, M. (2017). External Knowledge and Information Technology: Implications for Process Innovation Performance. MIS Quarterly, 41(1).
 • 35. Vera, D., & Crossan, M.M. (2004). Strategic leadership and organizational learning. Academy of Management Review, 29.
 • 36. Vowles, N., Thirkell, P., & Sinha, A. (2011). Different determinants at different times: B2B adoption of a radical innovation. Journal of Business Research, 64(11).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1644-9584
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2e83e420-966b-4b73-8820-5745d011617d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.