PL EN


2017 | 465 | 147-155
Article title

Rozwój pracowników w przedsiębiorstwach MŚP w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w Polsce – wstępne wyniki badań empirycznych

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie wstępnych badań empirycznych dotyczących rozwoju pracowników w przedsiębiorstwach MSP w oparciu o środki unijne z EFS w Polsce w perspektywie 2007-2013. Badania zrealizowano w 50 MSP w I kwartale 2016 r. w województwach dolnośląskim i opolskim, wykorzystując metodę CATI. Wnioski z badań dotyczą: motywów wnioskowania o dofinansowanie unijne, z których wynika, iż przedsiębiorstwa chciały realizować projekty z EFS ze względu na możliwość podniesienia kwalifikacji pracowników; rodzajów działań szkoleniowo-rozwojowych, w których dominowały szkolenia komputerowe, językowe oraz interpersonalne, oraz problemów, z jakimi borykali się beneficjenci, a były nimi: zbyt skomplikowane formularze, nadmierna drobiazgowość urzędników, rozliczających projekty oraz opóźnienia w płatnościach transz unijnych.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2e8526dc-d0e5-43d2-a437-d7d9f1ad096f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.