PL EN


2018 | 18 | 1 | 23-30
Article title

Scientific travel to Osaka: the next case study of martial arts tourism

Content
Title variants
PL
Podróż naukowa do Osaki – następne studium przypadku turystyki sztuk walki
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Background. The issue is presented from the perspective of the concept of scientific tourism and martial arts tourism, as a manifestation of the process of the institutionalisation of the international community of martial arts researchers. Problem and Aim. The aim of this study is to describe and review the scientific event, a conference of two international scientific societies: The Japanese Academy of Budo and the International Martial Arts and Combat Sports Scientific Society (JAB and IMACSSS). Method. The basic method is participant observation by the author – a form of field study. In addition, factual material, pronouncements by the participants, and the subject literature are analysed. The third method used is a form of visual sociology adapted to analyse a tourist event. Photographs are presented in this study to illustrate the descriptions. Results. The article describes the journey, purpose, conduct and evaluation of the 6th International Conference of the IMACSSS, and the JAB 50th Anniversary Conference. The main objective of most participants was to attend these two conferences. Conclusions. The conference was a success for both organizers and participants. It was an opportunity to exchange most up-todate knowledge and research results. Arrangements for further joint initiatives to be implemented between different institutions were also made.
PL
Perspektywa. Podjęte tu zagadnienie jest przedstawione z perspektywy koncepcji turystyki naukowej i turystyki sztuk walki, jako manifestacja procesu instytucjonalizacji środowiska badaczy sztuk walki. Problem i cel. Celem tego studium jest opis i recenzja wydarzenia naukowego, jakim była konferencja dwóch międzynarodowych towarzystw naukowych – Japońskiej Akademii Budo (JAB) i IMACSSS – Międzynarodowego Towarzystwa Naukowego Sztuk Walki i Sportów Walki. Metoda. Podstawową zastosowaną tu metodą jest obserwacja uczestnicząca – rodzaj/ odmiana badań terenowych. Co więcej, analizowane są fakty i stwierdzenia uczestników, oraz literatura przedmiotu. Trzecią użytą tu metodą jest forma socjologii wizualnej zaadoptowana do analizy wydarzenia turystycznego. Zdjęcia są tu pokazane, jako ilustracja do głównego tekstu opisu. Wyniki. Została pokazana podróż, cel, program i ocena VI Międzynarodowej Konferencji IMACSSS oraz Jubileuszowej Konferencji 50-lecia Japońskiej Akademii Budo. Celem głównym większości uczestników był udział w tej konferencji i tym spotkaniu. Wnioski. Konferencja była sukcesem zarówno dla organizatorów, jak i dla uczestników. Była okazją dla wymiany najnowszej wiedzy i przedstawienia wyników badań. Zostały także podjęte ustalenia dotyczące dalszej współpracy pomiędzy różnych instytucjami.
Year
Volume
18
Issue
1
Pages
23-30
Physical description
Contributors
  • Faculty of Physical Education, University of Rzeszow, Rzeszow (Poland)
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2e8a589e-1956-4ac5-80ed-5b8917228e91
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.