Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 7 | 319-336

Article title

Ekonomiczne i ekologiczne aspekty bezpieczeństwa energetycznego Polski

Authors

Content

Title variants

THE ECONOMIC AND ECOLOGICAL ASPECTS OF POLISH ENERGY SECURITY

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Praca doktorska pt. „Ekonomiczne i ekologiczne aspekty bezpieczeństwa energetycznego Polski” jest próbą przedstawienia i oceny problemów energetycznych Polski, której sektor energetyczny jest w trakcje realizacji założeń mających na celu przystosować krajowe rozwiązania do strategii energetycznej Unii Europejskiej. Głównym celem dysertacji było określenie wpływu czynników ekonomicznych i ekologicznych na stan bezpieczeństwa energetycznego Polski. Potwierdzono wszystkie hipotezy postawione w pracy poprzez szczegółową analizę statystyczną uzyskanych wyników badań ankietowych oraz na podstawie danych uzyskanych z największych polskich elektrowni, które zostały poddane analizie metodą LCA.
EN
The dissertation titled “The economic and ecological aspects of Polish energy security” is an attempt to present and evaluate Polish energy problems, the energy sector of which is in the course of implementation of the targets for national solutions to adapt the European Unions energy strategy. The main objective of this dissertation was to determine the impact of economic and ecological factors on the status of Polish energy security. All the hypotheses posed in the work were confirmed through the detailed statistical analysis of survey results and on the basis of data obtained from the biggest Polish power plants that were analyzed by LCA.

Contributors

 • Uniwersytet Zielonogórski

References

 • Bartodziej G., Tomaszewski M., Polityka energetyczna i bezpieczeństwo energetyczne, Wydawnictwo Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Energetyka i Środowisko, Warszawa 2008.
 • Bodio M., Polityka energetyczna w stosunkach między Unią Europejską a Federacją Rosyjską w latach 2000–2008, ASPRA-JR, Warszawa 2009.
 • Energia ze źródeł odnawialnych w 2009 r. Wydawnictwo Głównego Urzędu Statystycznego.
 • Kaczmarczyk S., Badania marketingowe. Metody i techniki. PWE, Warszawa 2002.
 • Kuciński K., Energia w czasach kryzysu, Difin, Warszawa 2006.
 • Leszczyński Z., Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej do 2030 roku. Urząd Regulacji Energetyki, Warszawa 2009.
 • Pociecha J., Metody statystyczne w badaniach marketingowych, PWN, Warszawa 1996.
 • Soliński J., Sektor energii – świat i Polska. Rozwój 1971–2000, perspektywy do 2030 r., Polski Komitet Światowej Rady Energetycznej, Warszawa 2004.
 • www.cire.pl Agencja Rynku Energii.
 • www.ure.gov.pl Urząd Regulacji Energetyki.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1899-9573

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-2e8a6be6-de58-4905-b0bd-678a92e81c87
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.