PL EN


2015 | 43 | 239-252
Article title

Przemysł samochodów osobowych w Polsce i jego uwarunkowania w latach transformacji systemowej 1990–2014

Content
Title variants
EN
The Personal Car Industry in Poland and its Determinants in the Economic Transformation Period in the Years 1990–2014
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Autorka napisała artykuł o jednym z aspektów transformacji ekonomicznej w Polsce w latach 1990–2014. przedstawia zmiany w polskim przemyśle samochodów osobowych i w jego otoczeniu w czasie okresu transformacji. Najpierw opisuje politykę przemysłową i dzieli ja na różne typy. Następnie opierając się na wielu danych statystycznych określa wielkość i strukturę przemysłu samochodów osobowych w Polsce. Wielką zaletą tego referatu jest wyjaśnienie, dlaczego Polska straciła swój przemysł samochodów osobowych, bo obecnie istniejący jest – zagranicznym przemysłem samochodów osobowych w Polsce. Ogromne wrażenie robi przedstawienie, prezentujące jak wielki sukces w przemyśle samochodów osobowych odniosły Korea Płd. i Chiny
EN
The author has written an article about the one aspect of the economic transformation in Poland in the years 1990–2014. The author presents the changes in the Polish personal car industry and its environment during the transformation period. At first the industrial policy was described and divided into the different types. Then there are many statistical data, which show the structure and the amount of the personal car production in the world. Then the author gives the explain – why Poland has lost its national personal car industry. The good thing in this article is a comparison to the Chines and South Korean Indus-trial policy. It explains why these countries gained such a big success.
Year
Issue
43
Pages
239-252
Physical description
Contributors
References
  • Duszczyk M., 2012, Co piąta niezależna stacja paliw zostanie zamknięta albo sprzedana, „Dziennik Gazeta Prawna” nr 65.
  • Hryniewicz J.T., 2013, Wspólna europejska polityka przemysłowa, „Gospodarka Narodowa” nr 11–12.
  • Kozarowicz H., Skowrońska A., 2005, Polityka przemysłowa, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław.
  • Kożuch M., Rosiek K., 2005, Ekonomika przemysłu. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
  • Lipowski A., 1997, Polityka przemysłowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  • Rocznik statystyczny GUS, wydania z lat 1973,1979,1996,1998, 2001, 2003, 2012, Warszawa.
  • Rocznik statystyki międzynarodowej, 2012, GUS, Warszawa.
  • Tittenbrun J., 2007, Z deszczu pod rynnę. Meandry polskiej prywatyzacji. Wydawnictwo Zysk i Spółka, t. III.
  • Wysokińska Z., 1999, Wpływ zmian strukturalnych w produkcji, handlu zagranicznym i napływie kapitału zagranicznego na konkurencyjność gospodarki polskiej, maszynopis po-wielony Ekspertyza dla Ministerstwa Gospodarki, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2e8cc9cb-7415-46fa-a630-966c9a094751
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.