PL EN


Journal
2017 | 1(7) | 12-137
Article title

Fenomenologiczno-dekonstrukcyjne eksplikacje nad „jednością i wielością” w „Tunelu” Magdaleny Parys

Authors
Content
Title variants
EN
Phenomenological-deconstructional explications of “unity and multiplicity” in “The Tunnel” by Magdalena Parys
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Presenting architectural content in the work The Tunnel by Magdalena Parys is the purpose of this article. The author analizes the connection beetwen The Tunnel's heores and their surround-ings. Each entity experiences a complicated relationship between themselves and the environ-ment. By capturing the opposition of unity and multiplicity the characters of the novel are able to recognize and get to know themselves.
Journal
Year
Issue
Pages
12-137
Physical description
Contributors
References
 • Parys M.: Tunel. Warszawa 2014.
 • Deleuze G.: Różnica i powtórzenie. Przeł. B. Banasiak, K. Matuszewski. Warszawa 1997.
 • Derrida J.: O gramatologii. Przeł. B. Banasiak. Warszawa 1999.
 • Derrida J.: Χώρα / Chora. Przeł. M. Gołębiewska. Warszawa 1999
 • Derrida J.: Pismo i różnica. Przeł. K. Kłosiński. Warszawa 2004.
 • Górska T.: Grabowska A., Zagrodzka J.: Mózg i zachowanie. Warszawa 2000.
 • Grush R.: Skill and Spatial Content. „Electronic Journal of Analytic Philosophy” 1998, no. 6.
 • Heidegger M.: Bycie i czas. Przeł. B. Baran. Warszawa 2005.
 • Heidegger M.: Co zwie się myśleniem? Przeł. J. Mizera. Warszawa 2000.
 • Husserl E.: Idee czystej fenomenologii i fenomenologicznej filozofii. Księgą druga. Przeł. D. Gierulanka, Warszawa 1974.
 • Husserl E.: Wykłady z wewnętrznej świadomości czasu. Przeł. J. Sidorek. Warszawa 1989.
 • Marr D.: Vision. A Computational Inrestigation into the Human Regresentation and Processing of Visual Information. San Francisco 1982.
 • Merleau-Ponty M.: Oko i umysł. Szkice o malarstwie. Przeł. E. Bieńkowska. Gdańsk 1996.
 • Peacocke Ch.: A Study of Concepts. Cambridge 1992.
 • Pöggeler O.: Drogamyślowa Martina Heideggera. Przeł. B. Baran. Warszawa 2002.
 • Trentowski B. F.: Podstawy filozofii uniwersalnej. Wstęp do nauki o naturze. Warsza-wa 1978.
 • Wierzbicka A.: Znaczenie nazw kolorów i uniwersalia widzenia. [W:] A. Wierzbicka, Język - umysł – kultura. Warszawa 1999.
 • Wittgenstein L.: Uwagi o kolorach. Przeł. R. Reszke. Warszawa 1998.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2e8db3aa-4c3c-4ac7-a096-d84412358582
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.