PL EN


2013 | 1(11) | 41-58
Article title

Polskość i europejskość w świadomości młodej prozy polskiej po 1989 roku

Authors
Content
Title variants
EN
“Polishness” and “Europeanness” in Young Polish Prose after 1989
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article is an attempt to examine prose of younger generations after 1989 – in the era of globalization and consumption, on the one hand, and in the period when criterion of “Polishness” ceased to be the main way of self­identification, on the second – in the spatial aspect. The author of the text analyses main psychologically­‑artistic types of the experience of space as identity factor.
Contributors
References
 • Barańska K, Snochowska­Gonzales C., 2008, Wojna chamsko­‑pańska, „Recykling Idei. Pismo społecznie zaangażowane”, nr 10.
 • Baudrillard J., 1970, La societe de consummation, Paris.
 • Bieńkowski D., 2007, Biało­czerwony, Warszawa.
 • Chutnik S., 2009a, Dzidzia, Warszawa.
 • Chutnik S., 2009b, Kieszonkowy atlas kobiet, Kraków.
 • Chwin S., 1996, Hanemann, Gdańsk.
 • Chwin S., 1999, Krótka historia pewnego żartu, Gdańsk.
 • Chwin S., 2002, Złoty pelikan, Gdańsk.
 • Czerwiński P., 2005, Pokalanie, Warszawa.
 • Czerwiński P., 2009, Przebiegum życiae, Warszawa.
 • Czerwiński P., 2011, Międzynaród, Warszawa.
 • Dzido M., 2005, Małż, Kraków.
 • Gretkowska M., b.d., Byłam nosicielką, rozm. przepr. Praszyński R., „Viva!” wyd. internetowe, http://polki.pl/viva_exclusive_artykul,10024059,0.html [dostęp: 14.03.2013].
 • Gretkowska M., 1991, My zdies’ emigranty…, Warszawa.
 • Gretkowska M., 1994, Piszę ciałem, rozm. przepr. Górnicka­‑Boratyńska A., „Polityka”, nr 11.
 • Gretkowska M., 2011, Piszę tak, jak się robi na drutach, rozm. przepr. Muszytowska­‑Rzeszotek I., „Co w Toruniu” z dn. 28.11., http://www.cowtoruniu.pl/artykul-3316 [dostęp: 14.03.2013].
 • Gretkowska M., 2012, Polska jest jak dziecko alkoholika, „EX Magazine” z dn. 4.06., http://www.polskieradio.pl/10/1093/Artykul/617374,Manuela­‑Gretkowska­‑Polska­‑jest-jak­‑dziecko­‑alkoholika [dostęp: 14.03.2013].
 • Huelle P., 2002, Mercedes­‑Benz. Z listów do Hrabala. Kraków, 2002.
 • Janion M., 2007, Niesamowita słowiańszczyzna. Fantazmaty literatury, Kraków.
 • Karpowicz I., 2006, Niehalo. Wołowiec.
 • Karpowicz I., 2008, Gesty, Kraków.
 • Karpowicz I., 2011, Balladyny i romanse, Kraków.
 • Kawalerowicz S., 2010, Bez znieczulenia, [rec. D. Ożarowska: Nie uderzy żaden piorun], „Sukces”, nr 9.
 • Masłowska D., 2002, Wojna polsko­‑ruska pod flagą biało­‑czerwoną, Warszawa.
 • Masłowska D., 2012, Przyszkoleni do jedzenia, „Gazeta Wyborcza” z dn. 5–6.10.
 • Ostachowicz I., 2012, Noc żywych żydów, Warszawa.
 • Ostaszewski R., 2005, Dola idola i inne bajki z raju konsumenta, Kraków.
 • Ożarowska D., 2010, Nie uderzy żaden piorun, Kraków.
 • Piątek T., 2010, Wąż w kaplicy, Warszawa.
 • Shuty S., 2004, Zwał, Warszawa.
 • Shuty S., 2005, Produkt polski. (recycling), Kraków.
 • Siemion P., 2000, Niskie Łąki, Warszawa.
 • Sieniewicz M., 2003, Czwarte niebo, Warszawa.
 • Stasiuk A., 2000a, Dziennik okrętowy, w: Andruchowycz J., Stasiuk A., Moja Europa. Dwa eseje o Europie zwanej Środkową, Wołowiec.
 • Stasiuk А., 2000b, Tekturowy samolot, Wołowiec.
 • Varga K., 2007, Nagrobek z lastryko, Wołowiec.
 • Varga K., 2010, Aleja Niepodległości, Warszawa.
 • Witkowski M., 2007, Barbara Radziwiłłówna z Jaworzna­‑Szczakowej, Warszawa.
 • Волкан В., Оболонский А., 1992, Национальные проблемы глазами психоаналитика с политологическим комментарием, „Общественные науки и современность”, nr 6.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2e8ef654-7132-447a-80dc-8fbfd1cdc6eb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.