PL EN


Journal
2016 | 158/1 | 41-64
Article title

Kultura i etyka biznesu oraz społeczna odpowiedzialność firm (CSR) w Indiach. Wprowadzenie do problematyki

Content
Title variants
EN
Culture of Business, Business Ethics and Corporate Social Responsibility (CSR) in India. Introduction to the Issues
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest: 1. Pokazanie kulturo¬wych uwarunkowań biznesu w Indiach 2. Przedstawienie faz rozwoju CSR w Indiach oraz działań w tym zakresie firm i różnych organizacji składających się na indyjską infrastrukturę etyczną. 3. Zaprezentowanie wybranych przykładów firm i ich działań z zakresu etyki biznesu i społecznej odpowiedzialności. Główne tezy opracowania można ująć w następujących punktach: 1. Różnorodność kulturowa, tradycyjna etyka indyjska, wpływy brytyjskie, przynależność do tradycji indoeuropejskiej stwarzają szanse dla rozwoju Indii i indyjskiej etyki biznesu i CSR. 2. Istnieje wiele przykładów dobrych praktyk w przeszłości i obecnie w biznesie indyjskim. 3. W ostatnim ćwierćwieczu można zaobserwować dynamiczny rozwój etyki biznesu w Indiach i jej wpływ na ludzi – pracowników firm i interesariuszy zewnętrznych.
EN
The main aim of the article is to examine cultural determinants of business in India, to describe the phases of CSR development in this country, to present the ethical infrastructure in India and to present selected examples of companies and their activities in the field of business ethics and corporate social responsibility. The main thesis can be summarized in the following points: 1. Cultural diversity, traditional Indian ethics, British influence, belonging to the Indo-European tradition, are opportunities for the development of India and Indian business ethics. 2. There are many examples of good ethical and socially responsible practices in Indian business. 3. In the last 25 years the dynamic development of business ethics in India and the positive impact of this development on employees and on external stakeholders of companies can be observed.
Contributors
 • Politechnika Opolska, ul. Prószkowska 76, 45-758 Opole, karczews@wp.pl
References
 • Chahoud T., Emmerling J., Kolb D., Kubina I., Repinski G., Schläger C., 2007, Corporate Social and Environmental Responsibility in India – Assessing the UN Global Compac’s Role, Bonn: Deutches Institute fur Entwicklengpolitic, German Development Institute.
 • Buchholz, R. A., & Rosenthal, S. B., 1998, Business ethics: The Pragmatic Path Beyond Principles to Process. NJ: Prentice Hall.
 • Chakraborty S. K., 1998, Ego, Ethics and World-Sustenance: Searching for Common Ground in the Hindu-Vedantic Ethos. W: Enderle G. (ed.), International Business Ethics. Challenges and Approaches. London: University of Notre Dame Press.
 • Filek J., 2001, Wprowadzenie do etyki biznesu. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
 • Gesteland R.R., 2000, Różnice kulturowe a zachowania w biznesie. Tłum. H. Malarecka-Simblerowicz, Warszawa: PWN.
 • Hofstede G., 2000, Kultury i organizacje. Tłum. M. Durska, Warszawa: PWE.
 • Karczewski L., 2014, Indie – przywództwo służebne. W: L. Karczewski, H. Kretek (red.), Kulturowe, społeczne i etyczne uwarunkowania biznesu, gospodarki i zarządzania. Opole: Wydawnictwo Politechniki Opolskiej.
 • Karczewski L.,2009, Wolność, odpowiedzialność, bogactwo i ubóstwo w perspektywie filozofii indyjskiej. W: Karczewski L. (red.), Etyka gospodarcza Orientu. Opole: Politechnika Opolska.
 • Karczewski L., 2006, Tedeusza Kotarbińskiego ideał opiekuna spolegliwego i orientalny ideał bodhisattwy. W: R. Banajski, Gasparski W., Lewicka-Strzałecka A. (red.), Myśl Tadeusza Kotarbińskiego i jej współczesna recepcja. Warszawa: Polska Akademia Nauk i Towarzystwo Naukowe Prakseologii.
 • Karczewski L., 1997, Współczesny hinduizm wobec życia. W: H. Cyrzan (red.), Życie jako wartość w kulturach świata. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Klimczak B. 1998, Etyka gospodarcza. Wrocław: Wydawnictwo UW.
 • Kotarbiński T., 1967, Medytacje o życiu godziwym. Warszawa: Wiedza Powszechna.
 • Mill J. S., 2005, Utylitarzym. Tłum. M. Ossowska, Warszawa: WN PWN.
 • Radhakrishnan S., 1954, Filozofia indyjska. Tłum. Z. Wrzeszcz, t. II, Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.
 • Tokarski S., 1987, Jogini i wspólnoty. Nowoczesna recepcja hinduizmu, Wrocław: Ossolineum.
 • Visser W., 2011, The Age ofResponsibility: CSR 2.0 and the New DNA od Business, London: Wiley.
 • Weber Max, 2000, Etyka gospodarcza religii światowych. Tłum. T. Zatorski, t. II: Hunduizm i buddyzm. Kraków: Wydawnictwo „Nomos”.
 • Wiszczun E., 2015, Analiza barier w zakresie wdrażania społecznej odpowiedzialności w Polsce. Opole: Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej.
 • Xiaohe Lu 1997, Business Ethics in China, „Journal of Business Ethics” 16.
 • Źródła internetowe: http://www.biztok.pl/lifestyle/miliarderzy-bollywoodzkie-gwiazdy-i-ich-drogie-zabawki¬czyli-indyjski-life-style_s20607 56n [dostęp 29.03.2015].
 • https://www.google.pl/search?q=gini+index+india+2014&biw=1280&bih=935&tbm=isch&imgil=5eqShzQML9dttM%253A%253B-J0nQl3kk6IQmM%253Bhttp%25253A%25252F%25252F www.intmath.com%25252Fblog%25252Fmathematics%25252Fthe-gini-coefficient-of-wealth-distribution-4187&source=iu&pf=m&fir=5eqShzQML9dttM%253A%252C-J0nQl3kk6I QmM%252C_&usg=__cMuYYy6MsK_a6Au44qv6zWp0enI%3D&ved=0CDMQyjdqFQoTCJLO7MCIzMgCFcMQcgodhL4Clw&ei=j5YjVtLKDsOhyAOE_Yq4CQ#imgrc=5eqShzQML9dttM%3A&usg=__cMuYYy6MsK_a6Au44qv6zWp0enI%3D [dostęp 18.06.2015].
 • www.globalcompact.org [dostęp 25.11.2015).
 • editor@indiacsr.in. [dostęp 25.11.2015).
 • http://www.icsi.edu/WebModules/Programmes/CGAward/2013/cga2013.htm [dostęp 23.11.2015).
 • http://timesofindia.indiatimes.com/india/India-ranks-135-in-human-development-index-UNDP/articleshow/38959685.cms [dostęp 28.11.2015].
 • http://www.tata.com/ebook/tcoc/index.html Kodeks [dostęp 29.06.2015].
 • www.tataengage.com [dostęp 15.08.2015].
 • https://www.youtube.com/watch?v=dis9v-OCMeM [dostęp 28.11.2015].
 • http://www.rediff.com/money/2006/dec/09tata.htm [dostęp 28.11.2015].
 • http://www.thaindian.com/newsportal/enviornment/sea-dredging-aff ecting-olive-ridley-turtles-says-green-body_10034689.htmlvc [dostęp 28.11.2015].
 • http://www.theeastafrican.co.ke/news/-/2558/256646/-/t682syz/-/index.html [dostęp 28.11.2015].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2e95c863-753e-4bf0-96ba-5ec6242e6da6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.