PL EN


2013 | XV/1 | 181-190
Article title

PATRZEĆ UKRADKIEM – CZYLI O PODGLĄDANIU W JĘZYKOWYM OBRAZIE ŚWIATA POLAKÓW I ROSJAN

Content
Title variants
EN
Looking Surreptitiously – On Peeping into the Linguistic Picture of the World of the Russians and Poles
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The aim of the article is to carry out an analysis of the function of the verbs podglądać/ подглядывать in the linguistic picture of world of the Russians and Poles. The anthropologically- cultural aspect used as a methodological basis for the article enabled to investigate a tremendous potential of the above-mentioned verbs to express the evaluative, associative and cultural content.
Year
Volume
Pages
181-190
Physical description
Dates
published
2013-06-01
Contributors
  • Zakład Pragmatyki Komunikacyjnej Języków Obcych Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
References
  • Apresjan J. (1980). Semantyka leksykalna. Synonimiczne środki języka. Wrocław.
  • Bartmiński J. (1988). Definicja kognitywna jako narzędzie opisu konotacji, w: J. Bartmiński (red.). Konotacja. Lublin.
  • Dunaj B. (red.). Słownik współczesnego języka polskiego. Warszawa 1996.
  • KPWN. Korpus PWN. [Online] <http://korpus.pwn.pl>. Dostęp: 6.02.2011.
  • RC. Korpus RUSCORPORA. [Online] <http://www.ruscorpora.ru/>. Dostęp: 6.02.2011.
  • Zawisławska M. (2004). Czasowniki oznaczające percepcję wzrokową we współczesnej polszczyźnie. Ujęcie kognitywne. Warszawa 2004.
  • Кузнецов С.А. (ред.) (2002). Большой толковый словарь русского языка. Российская Академия Наук. Санкт-Петербург.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2e9d8f07-b04d-4c7d-8f9c-480a8b74a83b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.