PL EN


2013 | 4(60) | 7-20
Article title

Paradygmat liturgiczny w ujęciu ks. prof. Jerzego Józefa Kopcia CP

Title variants
EN
The Liturgical Paradigm According to Jerzy Józef Kopeć CP
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Relying on the treasury of ecclesiastical tradition, the Second Vatican Council ventured a liturgical reform and a revision of cult texts, so as to change them into an appeal that inspires the disciples of Christ to enliven their faith, to raise their Christian spirit and to guarantee their more fruitful participation in the ministerial service of the Church. Liturgical texts and sacred rites are inspiration for prayer and Christian life. They also are assent of faith through objective participation in the Paschal mystery of Christ. In this way, conscious and complete participation in the liturgy leads to the synthesis of faith and life. However, this objective can only be attained through the discovery and opening of the whole treasure of the liturgical legacy to the faithful, and through introducing it to liturgical texts. This is why Rev. Prof. Kopeć claimed that for the success of the ongoing post-Council reform and re-edition of liturgical texts it was necessary to enrich the liturgy by appropriate and devout service in native language, in order to highlight the ideas that could reinvigorate the faith of Christ’s disciples to consciously accept and experience the mystery of the present and acting God.
Odwołując się do skarbca kościelnej tradycji, Sobór Watykański II podjął proces reformy liturgii i korektę tekstów kultowych, by nadać im charakter orędzia, wzywającego uczniów Chrystusa do ożywienia wiary oraz pobudzającego ich moc chrześcijańskiego ducha, która gwarantuje większą owocność uczestnictwa w sprawowaniu kapłańskiej posługi Kościoła. Teksty liturgiczne i święte obrzędy inspirują modlitwę i życie chrześcijańskie, stanowiąc jednocześnie przez przyświadczenie wiary formę obiektywnego uczestnictwa w Paschalnej Tajemnicy Chrystusa. Dzięki temu sam świadomy i pełny udział w liturgii prowadzi do syntezy wiary i życia. Powyższy cel jednak może być osiągnięty przez wydobycie i udostępnienie wiernym i samym liturgiom całego bogactwa treściowego liturgii. Dlatego, zdaniem ks. prof. Kopcia, w realizowanej obecnie odnowie posoborowej, po edycji zreformowanych ksiąg liturgicznych, konieczne staje się otwarcie skarbca ubogaconej liturgii zarówno przez poprawne i pobożne sprawowanie samych obrzędów przy użyciu języka ojczystego, jak i wszechstronne ukazanie wątków treściowych, mogących pobudzać wiarę uczniów Chrystusa do świadomego przyjęcia i przeżycia misterium obecnego i działającego Pana .
Contributors
References
  • Czerwik S.: Liturgika na tle innych dyscyplin teologicznych. „Roczniki Teologiczne” 46: 1999 z. 8 s. 85-97.
  • Kopeć J.J.: Formacja liturgiczna czyli mistagogia w liturgii i przez liturgię. „Liturgia Sacra” 3-4: 1996 s. 23-38.
  • Kopeć J.J.: Paradygmat liturgiczny. „Roczniki Teologiczne” 46:1999 z. 8 s. 107-129.
  • Kopeć J.J.: Liturgika dyscypliną teologiczną. W: K. Stanecki (red.). Laudate Dominum. Gniezno 2005 s.35-46 .
  • Wit Z.: Życie i działalność dydaktyczno-naukowa prof. J. J. Kopcia CP. „Roczniki Teologiczne” 52:2005 z. 8 s. 13-25.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2ea42feb-5acb-46fe-90c5-85e45a097c4f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.